26 iunie 2014

DATABASE - SAGE RESEARCH METHODS CASES


SAGE Research Methods Cases is a collection of case studies of real social research, specially commissioned and designed to help you understand abstract methodological concepts in practice. No research project exists only on paper or in a vacuum, and these case studies will complement your theoretical understanding, at all levels, by exploring the difficulties, nuances and real-life decisions that researchers face.
SAGE Research Methods Cases has been carefully commissioned to match course content and to meet the needs of methods teachers, students and researchers, internationally. The collection is developed for use in class teaching or by students and researchers seeking applied understanding of research methods.  Each case is equipped with learning outcomes and discussion questions to guide and support understanding.
The Central Scientific Library “Andrei Lupan” of the Academy of Sciences has free access to this product until 23rd December 2014. Details: http://www.srmo.sagepub.com; http://www.srmo.sagepub.com/cases.
25 iunie 2014

PREZENTARE DE CARTE - "REVISTE ELECTRONICE: BAZE ŞI PERSPECTIVE"

Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" a AȘM 
vă oferă spre lectură o carte  științifică importantă: 

KELLER, Alice. Reviste electronice: baze și perspective. - Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. - 324 p.

Descriere: Publicaţia este ce-a de-a doua ediţie a lucrării "Reviste electronice: baze şi perspective", apărute la editura Argonaut sub semnătura Alice Keller. Beneficiind de o vastă experineţă în domeniul selecţiei, evaluării şi achiziţiei revistelor ştiinţifice, acumulate la Biblioteca ETH, Zürich, autoarea reuşeşte să realizeze o radiografie a mediilor electronice în contextul ştiinţelor şi cercetării, reunind în paginile lucrării sale ample informaţii despre revistele electronice, despre arhivarea acestora şi nu numai. 
Informaţia conţinută în volum este structurată prin intermediul a doisprezece capitole - Evoluţia actuală şi proiecte în domeniul revistelor, Consorţii de revistă, Arhivarea pe termen lung a acestora fiind doar câteva titluri care trezesc interesul. 

Cartea de faţă este parte a unei lucrări de doctorat susţinute la Universitatea  Humboldt din Berlin, completând cu noi informaţii prima ediţie a lucrării. Astfel actuala ediţie a fost îmbogăţită cu ultimele evoluţii în domeniul mediilor electronice pentru periodice şi cu proiecte de actualitate, fiind mai bine subliniate problemele utilizării revistelor electronice şi cele ale interpretării statisticilor de utilizare, consorţiile de cumpărare. 
Într-o perioadă în care revistele electronice au devenit un mediu obişnuit pentru toate bibliotecile ştiinţifice, după cum este subliniat de Wolfram Neubauer în cuvântul introductiv la cea de-a doua ediţie a publicaţiei, lucrarea "Reviste electronice: baze şi perspective" devine o importantă sursă de documentare pentru toti bibliotecarii şi cercetătorii interesaţi de înţelegerea fluxului de informaţii, fiind un important instrument de completare a fondurilor de literatură biblioteconomică din orice bibliotecă.


A elaborat:
Cristina CATEREV

24 iunie 2014

LISTA PUBLICAŢIILOR DIN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIC PRIMITE ÎN ANUL 2013

 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / aut. - alcăt.: Ludmila Costin; red. şt.: Ludmila Corghenci. – Ch.: ABRM, 2012. – 68 p.
 2. BAZARD, Pierre. Cum vorbim despre cărţile pe care nu le–am citit / Pierre Bazard; trad. Valentina Chiriţa. – Iaşi: Polirom, 2008. – 238 p.
 3. Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de formare şi comunicare: conf. nat. de informare şi documentare, Buzias, 18 noiem. 2011: ed. a 2–a / Univ. De Vest din Timişoara, Fac. De Ştiinţe Politice. – Timişoara: Ed. Universităţii de Vest, 2012. – 233 p.
 4. BUTUC, Liviu. Compendiu de biblioteconomie / Liviu Butuc. – Buzău: Aldin, 2011. – 465 p.
 5. Codex DIB la 1 octombrie 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch.: ULIM, 2007. – 71 p.
 6.  KELLER, Alice. Reviste electronice: baze şi perspective / Alice Keller. – Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. – 324 p.
 7. Managementul informaţiei şi al documentelor / coord.: Doina Banciu. – Bucur.: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. – 216 p.
 8.  NEGRU, Nina. Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova: ancheta sociologică naţ. desfăşurată în 2008 în bibl. Publice din ep. Moldova / Nina Negru. – Ch.: „Cu drag” SRL, 2013.– 262 p.
 9.  Opera Bibliothecariorum. 1990–2007: publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” /  repertoriu întocm. de Ana Maria Capalneanu. – Cluj – Napoca: Agronaut, 2008. – 201 p.
 10.  RAŢĂ, Valeriu. Biblioteca Municipală: portret din profil cultural / Valeriu Raţă. – Ch.: Foxtrot, 2013. – 260 p.
 11. Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных книг / ред. И.М. Беляева. – Москва: Изд–во Ломоносом, 2010. – 280 с.
 12. ЛЕОНОВ, Валерий. Библиотека Академии Наук: опыт биографии В. И. Леонов / Валерий Леонов. – Москва: Наука, 2013. – 200 с.
 13. ДЬЯЧЕНКО, Е.Д. Информационно–библиотечный совет РАН: 100 лет служения Академии Наук: 1991–2011 / Е.Д. Дьяченко. – С. – П: БАН, 2011. – 362 с.

19 iunie 2014

PREZENTARE DE CARTE - MANAGEMENTUL INFORMATIEI SI AL DOCUMENTELOR

Biblioteca vă prezintă o carte în domeniul ştiinţei informării:
MANAGEMENTUL INFORMATIEI SI AL DOCUMENTELOR. 

Domeniile de aplicare ale managementului informației și managementului conținutului sunt diverse: administrație publică, sănătate, învățământ, biblioteci. În fapt, principiile de management al informației (conținutului) sunt aceleași indiferent de domeniul de aplicare. Biblioteci de conținut digital sunt regăsite în toate sectoarele unde sunt folosite calculatoare și unde se operează cu informație digitală.
Lucrarea se adresează cercetătorilor în domeniul managementului informației și managementului conținutului în general, specialiștilor în domeniu dar și studenților care urmează să își construiască o profesie legată de managementul informației digitale.


O carte editată de Editura Universității din București.

17 mai 2014

CONCURS NAŢIONAL „CEL MAI BUN ELEV INOVATOR”, EDIŢIA A VII-A

Duminică, 18 mai 2014, ora 9:00, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM se va desfăşura evenimentul de nominalizare a câştigătorilor în cadrul Concursului Naţional „Cel mai bun elev inovator”, ediţia a VII-a. Detalii:

16 martie 2014

BIBLIOTECI DIGITALE DIN LUME

M-a impresionat mult aceste biblioteci digitale selectate pe blogul Tipărituri vechi româneşti, le prezint tuturor celor interesaţi de carte veche şi rară, manuscrise, cronici, publicaţii seriale rare din diverse ţări ale lumii.

TIPĂRITURI VECHI ROMÂNEŞTI

24 februarie 2014

REVISTE INTERNAȚIONALE CU IMPACT FACTOR

Biblioteca vă prezintă o listă a revistelor internaționale
 cu Impact Factor din anul 2009.

1.609
2.422
3.167
3.253
2.040
2.422
2.745
1.299
1.871
2.133
1.659
3.085
2.322
2.252
1.776
2.308
0.711
1.426
1.867
2.367
1.268
1.412
2.414
4.684
3.612
1.987
2.905
2.433

PER ASPERA AD ASTRA

Istoria este cea dintâi carte a unei naţii.
Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.
Nicolae Bălcescu (1819–1852.)

IGOR CHIOSA, Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan” a AŞM

La data de 14 februarie 2014 ora 11.00 în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale Andrei Lupan” a AŞM a avut loc un eveniment reprezentativ pentru comunitatea ştiinţifică din RM: lansarea volumului Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii, autor dr.,conf. univ. Liliana Rotaru.
Lansarea lucrării a fost onorată cu prezenţa unor personalităţi importante din mediul ştiinţific basarabean: viceministrul culturii, dr. conf. univ Igor Şarov,  secretarul ştiinţific general al AŞM, dr. hab Aurelia Hanganu, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. conf. univ Ion Gumenâi, şeful Departamentului de Istorie a Românilor, Universală şi Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. hab. prof. univ. Ion Eremia, dr. hab. prof. univ. Valentin Tomuleţ, dr. conf. univ Dumitru Sârghi, dr. hab. Constantin Solomon, dr. conf. univ Tudor Candu, Stelian Culea, precum şi prieteni, colegi, absolvenţi şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Moderatorul evenimentului a fost decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Ion Gumenâi.
Domnul Ion Gumenâi a menţionat că autorul volumului, Liliana Rotaru este unul dintre cei mai buni tineri specialişti din Republica Moldova în studierea istoriei contemporane, în special în Istoria Asiei şi Africii, manifestându-se atât pe tărâmul ştiinţific, cât şi pe cel pedagogic, fiind îndrăgită de către studenţi şi colegi. Liliana Rotaru este de asemenea şi autorul mai multor suporturi de curs, fapt care a facilitat asimilarea unui subiect dificil şi slab studiat în spaţiul pruto-nistrean precum istoria continentului asiatic şi a celui african, a menţionat decanul.
La rândul său, viceministrul culturii Igor Şarov a reiterat faptul că lucrarea se încadrează  cronologic în prima parte a perioadei contemporane, o perioadă dificilă, marcată de schimbări majore în istoria continentelor abordate de către autor. Lucrarea dă dovadă de profesionalism şi exigenţă dusă la culme. I. Şarov de asemenea a opinat că volumul reprezintă o lucrare de popularizare a ştiinţei istorice printre studenţi, menţionând şi colaborarea fructuoasă dintre BSC “A. Lupan” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM.
Secretarul ştiinţific general al AŞM, Aurelia Hanganu a subliniat că lucrarea reflectă profesionalismul şi tenacitatea autorului de care a dat dovadă atât în elaborarea preţiosului studiu, cât şi pe parcursul activităţii sale ştiinţifice. Afirmând convingător: să fie toți îndrăgostiți de cartea doamnei Liliana Rotaru ca de Ziua Îndrăgostiților și răspândită în comunitate asemeni poeziei lui Grigore Vieru.
Profesorul universitar Valentin Tomuleţ a ţinut un discurs înflăcărat, în care a consemnat personalitatea multilaterală a distinsei autoare, imparţialitatea de care a dat dovadă analizând şi comentând materialul documentar expus în volum, precum şi meritul de a fi tradus documentele incluse în studio, fapt care va permite cititorilor să pătrundă în esenţa materialului factologic prezentat.  
Cercetătorul Stelian Culea  de la UPS Ion Creangă” a specificat că volumul este rodul unei munci ştiinţifice serioase care vine să diminueze deficitul de literatură în limba română privind istoria Asiei şi Africii.
Alţi vorbitori la eveniment (T. Candu, D. Sârghi, C. Solomon ş.a.) de asemenea au reiterat faptul că lucrarea reprezintă o muncă ştiinţifică serioasă care vine să completeze lacunele din istoriografia basarabeană privind subiecte delicate, pe alocuri exotice, cum este istoria altor continente.
Studenţii au apreciat la justa valoare efortul depus de dr. conf. Liliana Rotaru de a le facilita accesul la cunoştinţe, autoarea oferindu-le un izvor istoric în limba maternă.
Profund emoţionată, Liliana Rotaru a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi în sală pentru cuvintele frumoase adresate şi susţinerea de care au dat dovadă pe parcursul timpului. Autoarea a menţionat că lucrarea reprezintă rodul unei munci asidue de mai bine de şase ani. O atenţie deosebită, a reiterat domnia sa, a fost acordată documentelor: analizei, traducerii ş.a. Doamna L. Rotaru a menţionat că motivul care a stat la baza elaborării unui studiu voluminos este dorinţa de a oferi studenţilor şi cercetătorilor un instrument ştiinţific serios în limba română, care să le faciliteze însuşirea obiectului de studiu Istoria Ţărilor Asiei şi Africii.
Reieşind din considerentul că majoritatea literaturii de specialitate disponibilă în bibliotecile din Basarabia este în limba rusă (moştenire sovietică), pe alocuri imparţială, prezentând punctul de vedere al regimului sovietic, purtând o încărcătură dogmatică vulgară, monografia  Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii a Lilianei Rotaru se impune în faţa vechilor surse prin profesionalismul şi imparţialitatea autoarei, actualitatea şi veridicitatea informaţiilor, varietatea surselor bibliografice, lipsa oricărui tip de doctrină, analiza profundă a materialului factologic, precum şi multitudinea surselor documentare incluse în preţiosul volum.
Nu ne rămâne decât să mulţumim doamnei Liliana Rotaru pentru munca titanică depusă şi dârzenia de care a dat dovadă aventurându-se pe acest tărâm dur al ştiinţei. Pentru o personalitate cu profunde calităţi morale, precum este doamna profesoară L. Rotaru, cea mai bună recompensă pentru munca depusă poate să vină doar din partea studenţilor care trebuie să o bucure cu rezultate bune.
Sperăm că doamna Liliana Rotaru nu se va opri din escaladarea istoriografiei basarabene, în special, şi a celei româneşti, la general şi ne va bucura cu noi lucrări la fel de preţioase.

ÎI URĂM MULT SUCCES ŞI MARI REALIZĂRI!
18 februarie 2014

COLOCVIU: GRIGORE BOTEZATU REPERE ETNO-FOLCLORICE


Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM vă invită să participați în cadrul colocviului cu genericul Grigore Botezatu repere etno-folclorice, dedicat aniversării de 85 ani de la naștere. Care va avea loc miercuri, 19 februarie 2014, ora 15.00.

Moderator: Ana Brăiescu,
bibliotecar principal

Activitatea va fi organizata în sala mică de şedinţe.

ADRESA:
Str. Academiei, nr. 5A
Mun. Chişinău
Tel. (022) 79-89-39
E-mail: library@asm.md

Vă așteptăm!

13 februarie 2014

ARENDA SPAȚIILOR

 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei oferă un spectru întreg de servicii în domeniul chiriei de încăperi pentru diferite evenimente ce corespund celor mai înalte cerinţe şi sunt asigurate pentru confort maxim.  
   Abordarea individuală a organizaţiei, serviciile integrate şi mobilitatea mobilierului va oferi posibilitatea de a varia formatul evenimentului: masă rotundă, seminare, conferinţe, prezentări etc.
   Interiorul luxos al sălilor conferă solemnitate evenimentelor organizate aici.
   Serviciile şi echipamentul asigurat în săli: ecran de proiecţie, flipchart, videoproiector, televizor LCD, sistem de amplificare, echipament de traducere simultană, servicii de secretariat, acces la internet fără fir, notebook, Wi-Fi.

                                     PROGRAM DE ACTIVITATE: 
         Luni-Vineri - 8.00-17.00.
                                         Adresa: Str. Academiei 5a,
                                                   Tel: 022-72-70-26


12 februarie 2014

ISTORIA ASIEI ȘI AFRICII - LINKURI UTILE

Aparteidul in Africa de Sud (1917 - 1990)- http://istoria.md/articol/59/Aparteidul_in_Africa_de_Sud
Asia de Est, între tradiţie şi secularizare
CONSECINTELE CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL ÎN PLAN INTERNATIONAL-http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/istorie-universala/istoria-secolului-xx-6857.html
Croaziere Africa-http://www.turistik.ro/croaziere/destinatii-croaziera/Africa.
Date generale despre Africa-http://www.geografialumii.ro/africa
Dimensiuni politice și economice ale continentului
Jumatate de soare galben – o pagina din istoria Africii-http://www.koolhunt.ro/jumatate-de-soare-galben-o-pagina-din-istoria-africii/
PREISTORIE GENERALĂ
Some commentators predict that the 21st century will be the ‘Asian century’, marking a significant shift in power from West to East. If so, it will not be so different from the global order of the 19th century, says Thomas DuBois.- http://www.historytoday.com/thomas-dubois/asia-and-old-world-order
Strămoşul maimuţelor şi al omului era originar din Africa... sau din Asia?- http://www.descopera.ro/dnews/9710625-stramosul-maimutelor-si-al-omului-era-originar-din-africa-sau-din-asia

A selectat: 
Maria LEPĂDATU, bibliotecar, 
Secția E-informație