29 noiembrie 2012

Bazele de date - instrumente de informare

EBSCO -  este un puternic serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul internetului sau prin conectare directă. 
Oferă acces la o varietate de baze de date full text EBSCO, precum şi la alte baze de date renumite ale celor mai buni furnizori de informaţie din lume.
Aceste cuprinzătoare baze de date conţin de la colecţii de referinţe generale până la colecţii specializate pe un anumit domeniu, create special pentru bibliotecile publice, academice, şcolare, medicale, ale companiilor şi cele guvernamentale.
Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" vă propune prin accesarea paginii web - www.bsclupan.asm.md o gamă diversă de reviste selectate pe diverse domenii ale ştiinţelor: agricultură, ecologie, filosofie, invăţămînt prin baza de date ebsco.
Devenind utilizator puteţi să vă selectaţi o listă de reviste necesare infărmării dvs. pe care le puteţi salva pe email. 

Succese mari pentru a cuprinde orizontul ştiinţelor. 

20 noiembrie 2012

Achiziţii recente - UNESCOCentrul de Informare şi Documentare UNESCO vă propune o listă a celor mai recente publicaţii  achiziţionate în anul 2012, cu un conţinut deosebit pentru cei interesaţi în domeniul educaţiei internaţionale şi a problemelor actuale ale arheologiei şi studiul artelor.Cota publicaţiei - M98/L66. "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", Chişinău, 31 mai  - 1 iunie 2012 : rezumatele comunicărilor / Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Şt. a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2012. - 107 p. - ISBN 978-9975-4319-6-5.

Cota publicaţiei – 809/P93. Lire et écrire la poésie: Des poétes de renom et de divers horizons font des recommandations sur l’eseignement de la poésie dans les établissements de niveau secondaire. – Paris, 2005. – 76 p. 

Cota publicaţiei – 373/ H65. Higher education in an international perspective: Critical issues. - New York&London, 1996. – 212 p. – ISBN 92-9145-001-4.

Cota publicaţiei – 37/O92. Our creative diversity: Report  of the World commission on Culture and Development. – Pari, 1995. – 302 p. 


Lectură plăcută celor interesaţi!


16 noiembrie 2012

Bazele de date - instrumente de informare

Centrul de Informare şi Documentare UNESCO vă propune o serie de activităţi informaţionale, care vor fi prezentate pe blog prin legatura virtuală, selectarea linkurilor ce cuprind tema respectivă.

MODULUL I - BAZA DE DATE SPRINGER LINK

Ghid de utilizare SpringerLink 
Springer Links - este o una din cele mai mari baze de date online ce reuneşte sub o interfaţă prietenoasă 13 colecţii virtuale grupate pe domenii şi două colecţii internaţionale. Aceste colecţii cuprind diverse publicaţii ale prestigioaselor edituri Springer-Verlag, Kluwer, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhauser.


Reunind reviste, cărţi şi lucrări de referinţă din domeniul ştiinţei, tehnicii şi medicinii (STM), baza de date SpringerLink este structurată pe următoarele domenii:

La aceste 12 colecţii se mai adaugă încă două colecţii internaţionale:
Chinese Library of Science(60,435 documente)
Russian Library of Science(500,345 documente)13 noiembrie 2012

Ana Pascaru la 60 de ani de la naştere


La 1 noiembrie curent, doctorul în filosofie Ana Pascaru, conferenţiar universitar, a implinit frumoasa vârstă de 60 de ani. Cercetător ştiinţific la Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Cercetează procesele şi tendinţele social-politice contemporane, inclusiv problemele tineretului. De asemenea, este preocupată de conflictele sociale, cum ar fi conflictul interetnic.  
La 7 noiembrie curent, în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "Andrei Lupan" a fost prezentată monografia Societatea Contemporană intre Conflict şi Conciliere: Cazul Republicii Moldova.
 Cartea a fost lansată la AŞM de Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM (IIEŞP). 
Cu acest prilej biblioteca vă invită să vizitaţi expoziţia cu genericul „Un filon de filosofie socială în cercetarea societăţii – Ana Pascaru la 60 de ani de la naştere”.

Ziua Mondială a Filosofiei


Prin adoptarea în 2002 la sesiunea a 169-a UNESCO a Strategiei în Filosofie se încearcă o revigorare a ponderii acesteia în lumea contemporană. În rezultatul dezbaterilor şi adoptării Strategiei UNESCO în Filosofie s-a convenit să se declare a treia zi de joi a lunii noiembrie – Ziua Mondială a Filosofiei.
Începând cu anul 2003 Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept, actualmente Institutul de Istorie Stat şi Drept împreună cu Asociaţia pentru Filosofie din RM organizează manifestări ştiinţifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei cu genericul Filosofia şi perspectiva umană.
La 15 noiembrie 2012, ora 10.00, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, va fi lansată expoziţia Ziua Mondială a Filosofiei, dedicată acestui eveniment important comunităţii ştiinţifice.


12 noiembrie 2012

Priorităţi Internaţionale2003-2012 
Deceniul Naţiunilor Unite pentru alfabetizare. Educaţie pentru toţi

2005-2014 
Deceniul pentru educaţie în scopul dezvoltării durabile

2005-2015
Deceniul Internaţional al programului Apă pentru viaţă 

UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură


UNESCO este Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, avînd ca membri 191 de state din toate continentele lumii şi 6 state asociate. Cei ce sunt interesaţi de Organizaţia UNESCO pot accesa www.unesco.org . Programele UNESCO reprezintă tipuri de reacţii globale, zonale, naţionale, instituţionale şi diplomatice la problemele lumii contemporane. Unul dintre obiectivele de bază ale UNESCO este acela de a identifica şi proteja, în lumea întreagă, monumentele culturale şi naturale care merită să fie recunoscute ca fiind parte a patrimoniului comun al umanităţii. În 1972, UNESCO a adoptat Convenţia pentru Protejarea Patrimoniului Mondial. De atunci, 183 de state au ratificat-o şi mai bine de 850 de situ-ri au fost înscrise pe lista obiectivelor de patrimoniu.
Cele mai de preţ comori ale ţării noastre, de o valoare culturală sau naturală excepţională pentru umanitate şi care aparţin patrimoniului mondial, au fost incluse în patrimoniul UNESCO.
În anul 2008, în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a fost organizat Centrul de Informare şi Documentare UNESCO cu sprijinul financiar al Departamentului Informare şi Comunicare al Biroului UNESCO din or. Moscova şi a Comisiei Naţionale pentru UNESCO a Republicii Moldova. Punctul forte în gestionarea Centrului rămâne a fi achiziționarea calitativă, cantitativă şi curentă a resurselor info-documentare necesare acestei dimensiuni. 
Scopul principal al proiectului constă în continuarea procesului de informatizare a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM prin crearea bibliotecii electronice şi asigurarea accesului liber al utilizatorilor la informaţie atât în sediul bibliotecii, cât şi la distanţă. Cu acest scop a fost procurat un scanner performant care permite numerotarea şi arhivarea fondului bibliotecar, în special a publicaţiilor rare şi vechi care constituie obiectul programului naţional „Memoria Moldovei” în scopul salvgardării acestui şi a creării cărţilor digitale. Din momentul lansării proiectului, cărţile din fondul bibliotecii sunt scanate pentru crearea condiţiilor optime de informare pentru utilizatorii interesaţi.
Centrul de Informare şi Documentare UNESCO este un serviciu specializat a BŞC „Andrei Lupan” a AŞM. Obiectivul general al serviciului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de comunicare prin informarea activă şi directă cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene. Adiţional obiectivului general pentru implementarea acestui proiect este şi sporirea interesului publicului larg privind UNESCO prin desfăşurarea activităţilor în cadrul CID UNESCO a meselor rotunde, a seminarelor pe direcţii de activitate ale UNESCO, prin plasarea Centrului UNESCO în sistemul info-documentar prin continuarea constituirii colecţiei Centrului pe diverse formate.