28 aprilie 2013

LEGILE LUI RANGANATHAN
Legile lui Ranganathan 
1 Cărţile sunt pentru a fi citite
2 Fiecărui cititor, cartea sa
3 Fiecărei cărţi, cititorul ei
4 Economisiţi timpul cititorului
5 Biblioteca este un organism în creştere

Versiunea modernă a legilor lui Ranganathan adoptate de W. Crawford şi M. Gorman, in: Future libraries: dreams, madness and reality. Chicago and London, American Library Association, 1995:

1 Biblioteca deserveşte omenirea
2 Respectaţi orice formă ce reprezintă cunoştinţele
3 Utilizaţi tehnologiile informaţionale inteligent pentru a crea servicii noi
4 Promovaţi accesul deschis la cunoştinţe
5 Onoraţi trecutul, însă creaţi viitorulO nouă versiune a legilor lui Ranganathan aplicate pentru resursele web de Alireza Nuruzi, Application of Ranganathan's Law to the Web,  in: Webology 1(2), 2004, articolul 8:

Resursele web-ului sunt pentru a fi utilizate
Fiecărui utilizator, resursele (web-ului) lui
Fiecărei resurse web, utilizatorul ei
Salvează timpul utilizatorului
Web-ul este un organism în dezvoltare

23 aprilie 2013

Accesul Deschis la Informaţii - prioritate internaţională

În fiecare an, pe 23 aprilie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor. Aceasta este un eveniment organizat de UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării şi a drepturilor de autor.

Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a AŞM vă propune o selecţie de publicaţii ce reflectă dreptul de autor şi drepturile conexe, oferite de ACCESS INFO.REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ ON-LINE 


Accesul la informaţie: pas cu pas Întrebări şi răspunsuri Ghid pentru toţi - http://www.acces-info.org.md/upload/toti.pdf
Achiziţiile publice: transparenţă sau opacitate?
Raport de monitorizare - http://www.acces-info.org.md/upload/akizitsii_ultima.pdf
Aplicarea Legii privind accesul la informație –
Dreptul la informaţie: pe hîrtie şi în realitate - http://www.acces-info.org.md/upload/acces_info_final.pdf
Dreptul tău: accesul la informaţie. Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale
Culegerea constituie o microenciclopedie care include prevederi din circa 400 de acte normative, naţionale şi internaţionale, din domeniul accesului la informaţie, acestea fiind actualizate în permanenţă în versiune elctronică în dependenţă de noile modificări şi completări legislative. Lucrarea cuprinde 30 de compartimente şi 3 anexe pentru documentare suplimentară. Culegerea vine să contribuie la eficientizarea procesului de implementare a liberului acces la informaţie, or, orice persoană trebuie să-şi ştie drepturile, iar orice funcţionar să-şi cunoască obligaţiile şi responsabilităţile. Informarea, cunoaşterea înseamnă descătuşare spirituală şi intelectuală, e calea spre realizarea celorlalte drepturi şi libertăţi ale omului.
Culegerea include acte normative (extrase), întrate în vigoare
pînă la 20 iunie 2006
Informarea activă a publicului Ghidul funcţionarului - http://www.acces-info.org.md/index.php?cid=165
O persoană activă este una bine informată Ghidul cetăţeanului – http://www.acces-info.org.md/upload/cetateni.pdf
Organizarea şi Desfăşurarea Întrunirilor
Participarea cetățeneasca  Cine? Ce? De ce? Când? Unde? Cum? Ghidul funcționarului –http://www.acces-info.org.md/upload/Participarea%20cetateneasca.%20Ghidul%20functionarului.pdf

Lectură plăcută!Pasiunea creatiei in valtoarea primăverii

Tinerii elevi ai Liceului de Arte "Igor Vieru": Constantin Botezat, Vlada Popa, Dumitru Josanu, Alexandru Antonio, Iurie Emilianov vă prezintă un vernisaj de picturi realizate cu pasiune şi entuziasm. Vă invităm să descopreiţi caleidoscupul culorilor în tablourile din imagini. 

22 aprilie 2013

FELICITĂRI DE ZIUA BIBLIOTECARULUI 2013


BIBLIOTECA – TEMPLU AL CULTURII ŞI  AL CUNOŞTINŢELOR


Ziua bibliotecarului, sărbătorită în cel mai frumos anotimp al anului, primăvara, din iniţiativa bibliotecarului principal Ana Braiescu, au fost selectate cele mai reuşite felicitări dedicate colectivului Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "Andrei Lupan" a AŞM de la partenerii fideli Universitatea Academiei de Ştiinţe, Liceul Academiei de Ştiinţe, colegi din cadrul Institutului de Istorie Stat şi Drept al AŞM, colegii bibliotecii.


Deşi în ultimul timp calculatorul cu internetul ocupă tot mai mult loc în viaţacotidiană, totuşi biblioteca este sursa primordială de culturalizare, ajutorul principal al cercetătorului. Fără carte nu se fac studii serioase. De aceea în faţa Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei se preconizează un monument al cărţii.
Ghidul principal al cititorului, al cercetătorului, busola călăuzitoare în lumea cărţilor sunt doamnele noastre bibliotecare, printre ele şi eruditul domn Ion Şpac. Întregul colectiv al Bibliotecii merită toată lauda şi cea mai înaltă apreciere. Deşi nu venim în contact direct cu fiecare colaborator, totuşi le simţim munca, aportul ce contribuie la buna desfăşurare a activităţii Bibliotecii.
Ne simţim bine la Bibliotecă, ne face plăcere să contactăm, mai ales, cu doamnele bibliotecare ce ne deservesc în mod direct: Silvia Colesnic, Maria Cocieru, Maria Poştarenco, Raisa Vasilache, Eugenia Creul, Angela Timuş, tânăra colaboratoare Pelaghia Popescu, care s-a încadrat plenar, preluând tradiţiile frumoase ale acestui colectiv. Toate sunt competente, binevoitoare, amabile, harnice ca nişte albinuţe, devotate muncii lor, încât nu-şi respectă nici ora de masă, dacă vine cititorul. În rezultatele cercetărilor noastre este inclusă implicit şi munca Dumnealor, fapt pentru care le exprimăm stima şi recunoştinţa.
Ţinem să spunem un cuvânt de bine şi despre modul de conducere a Bibliotecii de către doamna directoare, doctor în filologie, Aurelia Hanganu, care a îmbogăţit fondul Bibliotecii cu multe cărţi noi, ediţii scumple, de lux şi foarte necesare cercetărilor.

Cu ocazia Zilei Bibliotecarului, pentru întregul colectiv al Bibliotecii în frunte cu doamna directoare Aurelia Hanganu aducem cele mai frumoase urări de sănătate, fericire, permanentă primăvară în suflet, să Vă zâmbească florile, să Vă cânte privighetorile şi să Vă însoţească totdeauna bucuria lucrului împlinit.
Să trăiţi, că ne trebuiţi
                                                            Dr. Maria, COSNICEANU


Cu ocazia Zilei Profesionale a Bibliotecarului aduc cele mai frumoase felicitări pentru colectivul Bibbliotecii Centrale a Academiei de Ştiinţe. Vă mulţumesc pentru munca plină de abnegaţie, pentru devotament, pentru răbdare şi omenie. Multă sănătate, succese pe plan profesional, fericire în viaţa personală, linişte în suflet şi în casă.

La mulţi ani!

Cu deosebit respect, Alina Felea, dr. în istorie, conf. cerc., Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.

   Voi candele  aprindeţi omenirii
            Pe căi  ce-abea  se văd din labirinturi
            Şi picuraţi nectar pe paginile firii
            Din veacuri pe poeţi  reînviindu-i
În această frumoasă zi de primăvară cînd zarzării îşi desfac petalele în ritm de vals,cînd natura este în cele mai frumoase straie de sărbătoare,vin cu cele mai frumoase urări de sănătate, prosperitate, bucurii şi realizări frumoase pentru toţi acei ce au ales să fie promotori  ai culturii şi ai frumosului,ai inteligenţei şi ai  adevărului, căci, cine dacă nu bibliotecarii deschid uşa spre  labirintul cunoaşterii, aprind lumina în întunericul ignoranţei.
   Ei sînt păstratorii comorilor adunate de omenire timp de secole şi milenii.
 Cît de nobilă este inteligenţa  lor şi cît de mari sînt facultăţile  lor sufleteşti!Ce aleasă este cugetarea lor! Întocmai  ca nişte îngeri în fapte şi ca un zeu în năzuinţele lui.
  Îi găsim adesea stînd de vorbă  cu Solomon despre înţelepciunea lumii antice sau cu  Mateevici despre frumuseţea limbii române.Alteori rîde împreună cu Moliere sau plînge asupra unei tragedii.Dragostea pentru carte îl transpun mereu într-o  lume  plină de farmec şi mister, dar de fiecare dată ştie  aproape la perfecţie ce carte trebuie fiecăruia, cine  este  autorul şi unde se găseşte.
 
Voi ardeţi ca soarele-n ceruri
  Şi umpleţi de raze pămîntul
  De veşnice,noi adevăruri
  Vi-i plin de iubire  cuvîntul

Prin mânile voastre au trecut mii de cărţi, lăsând din tainele lor o picătură în sufletul vostru, ca mai apoi să o oferiţi cu dragoste  celor ce caută adevărul. Nu aţi vrut banii acestei lumi căci, bogăţia voastră este mai  presus de ei. Nu aţi vrut puterea acestei lumi, căci puterea voastră este mai presus  de guverne şi dictatori.
 N-aţi căutat  prieteniile înşelătoare ale acestei lumi căci aţi avut alături cartea, cel mai de  nădejde prieten.
  Cu ocazia frumoasei sărbători  vă doresc să fiţi  şi în continuare  acei susţinători şi promotori ai culturii prin carte  cum aţi fost mereu.
Să dăinuiţi  precum dăinueşte  amintirea despre o carte  citită cu nesaţ.

                                                                         Dumanschi, Artur
                                                     USM, Faculatatea: Istorie si filozofie
                                                                                    Anul I

                       O, sfinte tu, bibliotecar!

                       Esti datator tu de lumina
                       Si te jertfesti pe–acest altar
                       A lumii cartii cea divina.
Biblioteca este un Labirint iar fiecare carte- o noua fereastra spre cunostinta. Bibliotecarul fiind o voce calduroasa care te indruma si-ti da sfaturi.
Cu ocazia “Zile bibliotecarului”venim cu laudele nostre pentru truda, pasiunea pentru rezultatele frumoase in tot ceia ce faceti si pentru efortul depus in munca de zi cu zi. Va dorim, in primul rind sanatate pentru a reusi sa va desfasurati eficient activitatea profesionala, buna intelegerea, puterea de munca, realizari si impliniri in toate
Contribuiti la fortificarea legaturii dintre student-carte. Prin intermediul D-stra putem explora lumea cartilor. D-stra reprezentati ghidul care ne faciliteaza pasii spre drumul nenumaratelor si incontestabililor opera nemuritoare.
La multi ani, dragi ocrotitori ai cartii, cei care ne indruma spre lumea cunostintelor!
                         Cu stimă şi respect colega Diana Jieru!

       
  A devenit deja o tradiţie de a sărbători ziua profesională a bibliotecarului pe 23 aprilie. Cu această ocazie, dargi colegi şi în special celor care constituie sufletul acestei instituţii – Doamnei Director Aurelia Hanganu, Angela Timuş, director- adjunct vă adresez sincere felicitări, însoţite de urări de sănătate, prosperitate şi împliniri în munca pe care o depuneţi în slujba cărţii şi a culturii, bună înţelegere, putere de muncă, realizări şi împliniri în toate. Să plouă deasupra d-ră cu stropi de fericire, să vă fie visul un zbor spre împlinire, povara d-ră să fie un car de sănătate, să vă fie viaţa scăldată-n bunătate. Să vă bucuraţi mereu de lumina speranţei, de stima tuturor celor care vă înconjoară.

     Vă doresc mari realizări pe plan profesional cît şi pe cel personal, să fiţi inconjuraţi mereu de cititori dornici de-a lectura, colecţii de cărţi cît mai valoroase şi mult curaj şi rabdare în ceea ce faceţi. Mult succes, câţi mai mulţi cititori în bibliotecă şi o viaţă lungă şi frumoasa precum e calea cărţii.

Cu stimă şi respect colega Anna Tocan!

19 aprilie 2013

LANSARE DE CARTE

Sub egida Salonului Internaţional de Carte 2013, organizat de Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", în sala azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei au demarat mai multe lansări de carte, 10 titluri ale scriitorilor din România. Publicul şi oaspeţii invitaţi lansarea de carte au fost încântaţi de corul Universităţii "Apollonia", un spectacol coral deosebit de cântece de dragoste, despre primăvară şi pascale.

Moderatorii lansării de carte
Academicianul Mihai Cimpoi
Doctorul Andrei Dumbrăveanu
Scriitoare Catinca Agachi
Invitaţii lansării de carte:
Valeriu Matei
Nichita Danilov, scriitor
Ion Holban, directorul Teatrului "Luceafărul", Iaşi
Partenerii acestei lansări
Titlurile lansate au fost:

1. Quo vadis naţiunea şi Uniunea Europeană, Constantin Gh. Marinescu
2. Valori ale BOR în lucrările profesorului universitar dr. doc. Constantin Marinescu, de I.P.S. Pimen
3. Conştiinţa unităţii naţionale în gândirea şi istoria românăConstantin Gh. Marinescu 
4. Drept constituţional şi instituţii politice, doctor conferenţiar universitar Alexandru Amititeloaie
5. Personalitatea Universităţii "Apollonia"
6. Universitatea "Apollonia" în comunitatea academică naţională şi internaţională, Vasiel Burlui şi dr. doc. Constantin Marinescu
7. Rendez-vous sideral, Vasile Burlui
8. Înger răstignit, Vasile Burlui
9. Geriatire - Gerontologie, dr. primar Elena Marinescu
10. Revista Convergenţe spirituale, Iaşi-Chişinău. De la fraţi la fraţi
11 aprilie 2013

INSTRUIRE PROFESIONALĂMaster-class cu VIORICA LUPU, MA, director adjunct al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, preşedinte al secţiunii de profil ABRM „Procese tehnologice de bibliotecă”11 aprilie 2013, joi, ora 14.00

Axe profesionale: Biblioteca ca sistem tehnologic: conceptualizare, sistem, funcţii, asigurare documentară. Experienţe reprezentative ale Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM. Optimizări strategice.


INSTRUIREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova a organizat un seminar profesional on-line, moderat de Iurii Snopov, director adjunct ООО "ИВИС", Rusia. 
A fost prezentată baza de date a revistelor ştiinţifice din diverse ţări plasata pe www.eastview.com.