30 august 2013

IMNUL DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA


(versuri - Alexei MATEEVICI,
muzica - Alexandru CRISTEA)


Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastra-i limbă sf
ântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o pl
âng şi care o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară
În ad
â
ncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.


Linkuri utile: 

29 august 2013

ACELE VREMURI ŞI ACEI OAMENI
Secţia Carte Rară vă aşteaptă să lecturaţi aceste pagini ale istoriei Ţării noastre Moldova şi originile Limbii Române.
Istoria şi trecutul unei ţări nu se uită niciodată.


23 august 2013

LANSARE DE CARTE ON-LINE

Poveştile Nistrului, autor Petru Soltan

           REPERE DIN VIAŢĂ ŞI ACTIVITATEA AUTORULUI

Academicianul petru Soltan, personalitate de excepţie a matematicii, culturii şi vieţii politice a Republicii Moldova, mare prieten al României, s-a născut la 29 iunie 1931, în satul Coşniţa-Dubăsari, Transnistria.
Studii:
1948-1950   
Institutul Învăţătoresc din Tiraspol
1950-1952    
Institutul Pedagogic din Chişinău
1954-1958   
doctorand al Universităţii „M.V.   Lomonosov” din Moscova
1961
titlu de doctor în ştiinţe matematice la Institutul  de Matematică „V.A. Steklov” al Academiei de Ştiinţe din U.R.S.S.
1971
doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice la Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S.
Publicistică:
2001
La porţile Babilonului
2006
Între Scylla şi Charybda
2006
Ieterele
2006
Transnistria, lacrima mea

PREMII ŞI DISTINCŢII:

1972
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
1991
Medalia „S.I. Vavilov
1992
membru titular al Academiei Române
1992
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
1994
„Om Emerit” al Republicii Moldova.
1996
„Meritul civic”
1998
Doctor Honoris causa al Academiei de Studii Economice din Chişinău
2000
„M. Eminescu”
2000
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău
2001
D. Cantemir” ale Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova
2003
membru de onoare al Academiei Române
2003
membru al Uniunii scriitorilor din Republica Moldova
2004
Laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii

cavaler al Ordinului Republicii

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 150 de lucrări şi 7 monografii. A participat, ca invitat, la numeroase congrese, simpozioane, seminare internaţionale.


Scurtă prezentare a volumului


Volumul Poveştile Nistrului, alcătuit din 18 povestiri, se remarcă prin puternicul filon evocator, o stăpânire desăvârşită a frazei cu multe întorsături şi rotunjiri, o împletire a diferitelor ipostaze ale timpului, care devine mobil, amintirile copilăriei se întreţes cu amintirile omului matur. Ca în ritmul fluxului memoriei clin celebra căutare a timpului pierdut a lui Proust, amintirile coboară la vârsta primei copilării, cînd mama îi spune „să şii cuminte", lăsându-l singur în odăiţa cu „nesimţitoarea uşă albastră", până la ..Petru Soltan mi-a fost profesor", Ion Druţă, adăugând: „acesta ar ţine lecţii şi în stradă..." O viaţă de om trece şi se amestecă în interval de numai câteva pagini, dar ţesătura este atât de măiastră incât aceste popasuri în timp se sudează perfect.

Cartea se axează pe două coordonate. Una este a trecutului, evocarea poveştilor de demult, legendele, ceea ce coboară din mit şi răsare sau apune odată cu soarele pe acest tărâm al Marginii de Ncain, urcând până la documente şi mărturiile dintâi, ale întemeietorilor, iar cea de-a doua este a timpului prezent, sfâşiat şi îndoliat de Istorie, timpul trezirii salbei de sate înşirate ca mărgăritarele pe malul Nistrului, timpul trezirii acestui pământ, mereu înstrăinat de trupul Ţării-Mamă.......

Poezie

Tinere, ce pururi cauţi
Frumuseţea-n alte ţări,
Tu, ce cauţi adevărul
În străine zări!
Şezi aici, mai lângă mine
Şi îngăduie puţin,
Ia aminte la cuvântul
Unui mai bătrân creştin.
Frumuseţea este seara
Ce învăluie colina
În iubire şi mister!
Adevărul este Ţara
Înmulţită cu lumina
Dumnezeului din Cer!
Tinere, străvechiul Soare-i
Veşnic nou şi tineresc!
Nu îmbătrânesc izvoare
Care din adânc pornesc!
Şezi aici, mai lângă mine,
Şi îngăduie puţin,
Ia aminte la cuvântul
Unui mai bătrân creştin.
Frumuseţea este seara,
Ce învăluie colina
În iubire şi mister
Adevărul este Ţara
Înmulţită cu lumina
Dumnezeului din Cer.


Grigore Vieru, lui Petru Soltan

22 august 2013

SĂRBĂTORI NAŢIONALE

ACTIVITĂŢI CULTURAL-ŞTIINŢIFICE

Vă prezentăm activităţile dedicate sărbătorilor naţionale: Ziua Independenţei Republicii Moldova şi Ziua Limbii Noastre.

POEZII DEDICATE MOLDOVEI

 Alecsandri, Vasile. - Adio Moldovei
 Alecsandri, Vasile. - Moldova în 1857
 Alecsandri, Vasile. - Ţara
 Bogdan, Lilian. - Ţara mea
 Cărare, Petru. - Moldova mea
 Ciocanu, Anatol. - Tricolorul
 Ciocanu, Anatol. - Asta este ţara mea
 Deleanu, Liviu. - Ţara noastră
 Deleanu, Liviu. - Ţară, ţărişoara mea
 Dragomir, Constantin. - Satele Moldovei
 Hadârcă, Ion. - Ţara dorului Tricolor
 Hadârcă, Ion. - Ţară de viori

 Lari, Leonida. - Moldavă
 Lari, Leonida. - Ţara noastră
 Lari, Leonida. - Ţara
 Manole, Ana. - Ţara cu părinţi
 Mardare, Marcela. - Trei culori originare
 Matcovschi, Dumitru. - E Moldova...
 Matcovschi, Dumitru. - Basarabia
 Romanciuc, Vasile. - Patria
 Romanciuc, Vasile. - Moldova
 Romanciuc, Vasile. - Ţara noastră
 Roşca, Ion. - Patria

 Trubca, Anastasia. - Moldovei
 Ţurcanu, Ianoş. - Moldova mea
 Ştirbu, Titus. - Tricolorul

 Ştirbu, Titus. - Plai natal
 Ungureanu, Mihai. - Ţara mea
 Vatamanu, Ion. - Ţara
 Vieru, Grigore. - Am un plai ca din poveste

SIMBOLURILE NAŢIONALE

Drapelul de Stat al Republicii Moldova e un tricolor (steag cu trei culori): albastru (azuriu), galben-deschis, rosu. Albastrul simbolizeaza sperantala mai bine a locuitorilor acestui plai. Galbenul cum e lanul pirguit semnifica bogatia poporului. Rosul ne aminteste de singele varsat pentru libertate. In Valahia si Moldova tricolorul a aparut pentru prima oara in prima jumatate a sec. 19. La inceput, culorile lui erau plasate pe orizontala. Drapelul de Stat al Republicii Moldova a fost aprobat de Parlamentul ei in ziua de 27 aprilie 1990. Ceva mai tirziu, pe galbenul lui a fost imprimata Stema de Stat.

Stema

La elaborarea Stemei s-a tinut cont de traditia istorica.Stema reprezinta un scut cu cap de bour. Intre coarnele lui e o stea cu opt coltiri. In partea stinga a bourului, daca stem cu fata spre el, se afla roza (soarele)iar in partea dreapta - luna (crai-nou). scutul e plasat la pieptul acvilei (vultirul mare0 cu o cruce in cioc. despre semnificatiile fiecarui element din Stema ne-a vorbit pictorul Gheorghe Vrabie, autorul ei:" Acvila simbolizeaza latinitatea si divinitatea carului. sa ne amintim ca vulturul e unul din simbolurile lui Iisus Hristos. roza e simbol al statalitatii. Luna noua care seamana cu litera "C", inseamna crestere, renastere. Capul de bour e simbolul istoric al Moldovei. Steaua dintre coarnele lui e cu opt colturi, ca si cea care a rasarit la Bethleem la nasterea pruncului Iisus. pe mantia Maicii domnului din icoane stelele sunt de asemenea cu opt colturi. Sceptrul din bratul acvilei simbolizeaza suveranitatea, iar ramul de maslin - dorinta de pace. Crucea din ciocul acvilei e semn al crestinitatii".
Bourul voievodal şi acvila din Stemă interviu cu Gheorghe Vrabie
Toţi ne aliniem, cu anumite ocazii, la Drapelul ţării, la Tricolorul cu Stema Republicii Moldova. Nu toţi însă cunosc cine este autorul acestora şi care sînt semnificaţiile elementelor constitutive ale lor. Este vorba de maestrul în artă Gheorghe Vrabie care, la solicitarea noastră, ne-a făcut o scurtă prezentare a simbolurilor naţionale.

– Stimate dle Gheorghe Vrabie, cum aţi devenit heraldist?

– Interesul meu pentru domeniu este mai vechi. Din el au rezultat şi esenţializările făcute în cadrul lucrului asupra graficii de carte. Acolo, de asemenea, primează simbolul şi dezghiocarea sensurilor lui.

Iar implicarea nemijlocită s-a produs în anul 1990, odată cu anunţarea concursului naţional pentru elaborarea Stemei statului.

– Pe care l-aţi cîştigat…

– Au fost mai mulţi concurenţi. Unii au încercat să ne „strecoare” capul de zimbru. Dar pînă la urmă s-a optat pentru bourul de pe stemele noastre medievale. Desigur, în varianta mea…

– Acesta, de fapt, este elementul central al Stemei de stat a ţării?

– Şi e plasat pe un scut pătrat, tăiat pe orizontală, în partea superioară avînd cromatică roşie, iar în cea inferioară – albastră. Capul de bour are între coarne o stea cu opt raze şi e flancat în dreapta de o roză cu cinci petale, iar în stînga – de o lună crai-nou cu colţurile către exterior. Scutul este amplasat pe pieptul unei acvile, care poartă în cioc o cruce de aur şi ţine în gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în stînga – un sceptru de aur.

 Vreţi să vă opriţi mai detaliat la semnificaţiile simbolice ale elementelor stemei?

– Scutul, pavăza este arma defensivă, protectoare, care, uneori, poate ucide. Capul de bour – de aur – se asociază cu taurul ceresc şi simbolizează forţa materiei exprimată prin cel mai important astru ceresc – soarele. Steaua cu opt raze, precum toate stelele, trimite la superioritate, statornicie, călăuzire, apărare, vigilenţă, aspiraţie, năzuinţă. Roza cu cinci petale e preluată din heraldica primilor domnitori ai Ţării Moldovei şi simbolizează devenirea, împlinirea, statalitatea. Luna crai-nou evocă litera „C” a alfabetului, creşterea. Acvila cruciată semnifică originea latină a poporului nostru şi este simbolul spiritualităţii, divinităţii, forţei solare, al focului, al nemuririi.

– Vorbeaţi undeva de o pasăre care Vă urmăreşte din copilărie…

– E un episod real, deşi aduce mai mult a vis, cu o pasăre care a spintecat cerul copilăriei mele şi mi-a căzut în palme. Astfel, moartea a implicat revelaţia – am rămas profund mişcat de dimensiunile, proporţiile, penajul, gama de culori austeră ale ei. Într-un fel, se poate spune că aceasta a căzut din cer în stemă. Dar – vie. Cel puţin la nivel simbolic.

– Acordul cromatic al stemei de stat evocă culorile tricolorului. Vă rugăm să Vă referiţi şi la semnificaţiile semantice şi simbolice ale acestuia.

– Cele trei culori reprezintă varianta simplificată a curcubeului şi mai simbolizează Trinitatea.

Galbenul – intens, violent, strident chiar sau amplu şi orbitor ca un şuvoi de metal topit – este cea mai caldă, cea mai expansivă, cea mai însufleţită culoare. Este greu de stins şi se revarsă mereu din cadrele în care am vrea s-o închidem. Purificatoare şi fortificatoare, simbolizează gloria şi puterea divină.

Albastrul este cea mai adîncă dintre culori. Privirea pătrunde într-însa fără să întîlnească vreun obstacol şi rătăceşte în nemărginire ca şi cum culoarea ar încerca mereu să-i scape. Simbolizează statornicia, devotamentul, justiţia, perfecţiunea, contemplaţia, pacea.
Roşul este deschis exploziv, centrifug, masculin, tonic, îndemnînd la acţiune şi aruncîndu-şi strălucirea peste tot, aidoma unui soare cu o putere uriaşă, de neînvins.

Îmbinarea acestora nu poate decît să trezească admiraţie!

– Vă mulţumim, maestre, pentru amabilitatea cu care ne-aţi dezvăluit acest subiect de interes sporit pentru cititorii revistei.

Gheorghe Vrabie
Născut pe 21 martie 1939, în Călineşti, Bălţi. Studiază la Şcoala Republicană de Arte Plastice „I. Repin” (1956–1960) şi la Facultatea de Arte Grafice a Academiei de Arte Plastice din Sankt-Petersburg (1961–1967). Activează la Şcoala de arte Plastice pentru Copii „A. Şciusev”, la Editura „Cartea Moldovenească”, la Institutul Patrimoniul Cultural al AŞM ş.a.

A elaborat Stema de Stat şi Drapelul Republicii Moldova, simbolica Municipiului Chişinău, a Curţii Supreme de Justiţie, a Departamentului Vamal etc. Este cunoscut prin grafica sa de carte – a ilustrat peste 100 de cărţi, – prin lucrările monumentale decorative în mozaic şi frescă, prin monografiile sale etc.

Maestru în Artă (1996), Laureat al Premiului Naţional (1988), Laureat al Premiului pentru Excelenţă al Uniunii Artiştilor Plastici (1999). Este distins cu medalia „Mihai Eminescu” (2000).

Stema de Stat a Republicii Moldova a fost aprobata de Parlament la 3 noiembrie 1990.

Imnul

Miscarea de renastere nationala in Moldova s-a inceput la sfirsitul anilor 80 ai secolului trecut. Principalele cerinte ale bastinasilor erau doua: de a reveni la grafia latina, de a conferi limbii moldovenilor statutul de limba de stat. Parlamentul a sustinut, in 1994, ideea ca poezia lui Alexei Mateevici "Limba noastra", pusa pe note de compozitorul Alexandru Cristea, sa fie aprobata ca Imn de Stat al Republicii Moldova.Imnul de Stat al Republicii Moldova
(versuri - Alexei Mateevici,
muzica - Alexandru Cristea)

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam, ce fără veste
S-a trezit din somn de moarte
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Limba noastra-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plîng şi care o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

15 august 2013

ACTIVITĂŢI CULTURAL-ŞTIINŢIFICE DEDICATE SĂRBĂTORILOR NAŢIONALE


23 august. Expoziţie tematică cu genericul  - „Ziua Independenţei Republicii Moldova” - cca. 100 publicaţii. Vernisare la ora 10:00.

28 august. Expoziţie tematică cu genericul  - „Limba Română - vatra nemuririi noastre” - cca. 90 publicaţii. Vernisare la ora 10:00.

23 august. Lansare de carte on-line - Poveştile Nistrului, Petru Soltan.

Conferinţă internaţională Limba română - limbă a integrării europene,
31 august - 2 septembrie 2013

31 august  - 8:30 Şedinţă solemnă consacrată Sărbătorii naţionale „Limba noastră cea română”, Sala Azurie, AŞM.
10:00 - Depuneri de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.

1 septembrie - 10:00 - Masă rotundă Limba română - limbă a integrării europene, cu prezenţa tuturor participanţilor la conferinţă, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM.
12.00 - Lansare de carte Maluri de Prut, A. Păunescu. Editura Ştiinţa, 2013 (poezie consacrată Basarabiei şi addenda cenaclului „Flacăra”), Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM, Institutul de Filologie.

2 septembrie
10.00 - 12.00 - Prelegeri susţinute de savanţi filologi la universităţile
din Republica Moldova.


13 august 2013

8 august 2013

RAPORT AŞM - 2012

ACADEMICIANUL GHEORGHE DUCA LA EMISIUNEA BUNA DIMINEAŢA


Emisiunea Buna Dimineaţa
Academicianul Gheorghe Duca


NOAPTEA CERCETĂTORILOR

AVIZ

NOAPTEA CERECETĂTORILOR – 27 SEPTEMBRIE, ORA 16:00-23:00
Scuarul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan Cel Mare 1

ACTIVITĂŢI: 
16:00 – 17:00 Science to business – open discussions with businessmen

16:00 - 17:00 Interactive discussions with the Academy of Sciences of Moldova team 
17:00 – 19:00 The Academy of Sciences for Kids – fun experiments
17:00 – 19:00 Hands-on experiments in physics, chemistry, biology
17:00 – 19:00 Functional food scientific cafe: teas and drinks from herbs, honey, juices. 
19:00 - 20:00 Science is everywhere - lesson held by Scientific Diaspora Members will be held on-line

ZONE ART:
16:00 – 20:00 – Contests expo
Bookshop – the exposition and selling of popular science books
TECHNOSCHOOL – the exposition of contest ”The best innovative pupil”
ARTSCIENCE –the photographic competition”Nature phenomena”
Science – how we imagine it? – drawing competition for kids
17:00-17:30 – fashion show – RECICLABLE CLOTHES 

ZONE MULTIMEDIA AND FUN:
16:00 – 17:30 – Smart gymnastics for kids and parents
18:30 – 19:30 competitions award ceremony:
Best innovative pupil
Drawing competition for kids
Photographic competition”Nature phenomena”
19:30 - 23:00 Laser show and concert

1 august 2013

LISTA PUBLICAŢIILOR ABONATE ÎN ANUL 2013

Dragi utilizatori, biblioteca vă prezintă lista publicaţiilor abonate în anul 2013, actualizate în anul 2011.

 Lista publicaţiilor seriale naţionale
(Actualizare decembrie 2011)
1. Administrarea publica. Stiinta, metodica, publicistica si informatii.
2. AGEPI info. (supliment al revistei Intellectus) – http://agepi.gov.md/md/publishing/agepi-info.php
3. Agricultura Moldovei
4. Akademos – http://akademos.asm.md/
5. Anale stiintifice ale Asociatiei Ch irurgilor Pediatri Universitari din Rep. Moldova – http://acpmd.org/magazine.html
7. Arta. Arte audiovizuale : teatru, cinema, muzica
8. Arta. Arte vizuale : arte plastice, arhitectura
9. Arta medica – http://www.artamedica.md/
10. Arta si educatie artistica
11. Avocatul poporului – http://www.avocatul.md/avocatul-poporului
12. Bibliografia nationala a Moldovei : carti, autoreferate..
13. Bibliografia nationala a Moldovei : teze de doctorat – http://www.bnrm.md/index.php?lang=ro&pid=bibliografie
14. Biblio-info
15. BiblioPolis
17. Buletin de lingvistica
18. Buletin de perinatologie – http://perinatologie.md/?p=536
19. Buletin informativ al Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova
20. Buletin informativ al Curtii de Conturi a Republicii Moldova
21. Buletin informativ al Ministerului Educatiei al Republicii Moldova
22. Buletin informativ al sindicatului " Sanatatea " din Republica Moldova – http://sindsan.md/
23. Buletin informativ REC Moldova – http://www.rec.md/
24. Buletin Oficial de Proprietate Industriala – http://agepi.gov.md/md/publishing/bopi.php
25. Buletin stiintific al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturala a Moldovei. Etnografie si muzeologie – http://www.muzeu.md/
26. Buletin stiintific al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturala a Moldovei. Stiinte ale naturii
27. Buletinul ABRM – http://www.abrm.md/menu5_1.html
28. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica – http://www.math.md/publications/basm/
29. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Stiinte medicale – http://www.asm.md/?go=activitatea&csdt=2&new_language=0
30. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Stiintele vietii – http://bsl.asm.md/
31. Buletinul Agentiei Medicamentului – http://www.amed.md/?go=page&p=35
32. Buletinul Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova – http://www.csj.md/content.php?menu=1419&lang=5
33. Buletinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe linga Ministerul Finantelor
34. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al Academiei de Stiinte a Moldovei - http://igs.asm.md/node/15
35. Buletinul Oficial al Camerei Inregistrarii de Stat - http://www.cis.gov.md/buletin_oficial
36. Businessul agricol
37. Chemistry Journal of Moldova - http://www.cjm.asm.md/
38. Chiparus de la Moldova
40. Cohorta. Revista de istorie militara
41. Computer Science Journal of Moldova
42. Confluente bibliologice - http://libruniv.usb.md/publicatie/e-rev.htm
43. Contabil si auditor profesionist - http://acap.md/rom/home/
44. Contabilitate si audit - http://www.contabilsef.md/
47. Cronica vietii politico-administrative, social-economice si culturale a Moldovei
48. Cultura in Moldova. Buletin de informare si documentare
51. Didactica Pro - http://www.prodidactica.md/
52. Dreptul muncii
53. Dunarea-Nistru : stiinte sociale, lingvistica, pedagogie
54. Economica. Revista stiintifico-didactica
58. Fizica si tehnologiile moderne – http://sfm.asm.md/ftm/
61. Imaginea Republicii Moldova in strainatate
62. Inno views. Buletin informativ-analitic al AITT a ASM -
63. Intellectus. Revista de proprietate intelectuala
64. Interstitio. East European Review of Historical Anthropology – http://www.ceu.hu/node/12222
65. Invatatorul modern - http://invatatorulmodern.blogspot.com/
66. IT-Moldova. Revista informativ-publicitara
67. Justitia constitutionala
68. Legea si viata
70. Limba romana. Revista de stiinta si cultura  – http://limbaromana.md/
71. Luminatorul  – http://luminatorul.wordpress.com/
73. Medicina alternativa
74. Medicina stomatologica  – http://www.asrm.md/arhiv.php
76. Mesagerul Ministerului Sanatatii al Republicii Moldova
77. Metaliteratura : critici, istorie, teorie literara
79. Modernitate in invatamintul municipal
80. Moldavian Journal of the Physical Sciences – http://sfm.asm.md/moldphys/
81. Moldova. Serie noua
82. Moldovan Economic Trends
83. Monitor guvernamental. Buletin oficial al Guvernului Rep. Moldova
84. Monitorul fiscal Fisc.md – http://monitorul.fisc.md/ro/#/Oferta%20comerciala/8
86. Noua Revista Filologica http://www.cartier.md/carti/?lit=8
88. Pomicultura, viticulture si vinificatia
89. Problemele energeticii regionale – http://ieasm.webart.md
90. Psihologie. Revista stiintifico-practica  – http://www.psihologie.key.md
91. Psihologie, pedagogie speciala, asistenta sociala
92. Punkt  – http://punkt.md/
95. Revista botanica  – http://www.gradinabotanica.asm.md/node/149
97. Revista de Etnologie si Culturologie  – http://www.patrimoniu.asm.md/index.php?lng=md&catid=72&artid=317
98. Revista de filozofie, sociologie si stiinte politice  – http://iiesp.asm.md/?page_id=1455
100. Revista de stiinte socio-umane
101. Revista de studii si cercetari juridice  – http://studiijuridice.md/
102. Revista farmaceutica a Moldovei  – http://www.ijc.md/searchnew/index2.php?words=&do=show&id=255
103. Revista Institutului National al Justitiei  – http://www.ijc.md/searchnew/index2.php?words=&do=show&id=255
104. Revista la PLIC : literatura, arta, atitudine  – http://plic09.wordpress.com/
106. Revista moldoveneasca de drept international si relatii internationale – http://infoacademix.blogspot.com/2011/05/revista-moldoveneasca-de-drept.html
107. Revista nationala de drept  – http://revistadrept.com/
108. Sabaa Yildizi
109. Sanatate publica, economie si management in medicina
110. Securitatea si igiena muncii
111. Semn. Revista literara  – http://www.semn.md/
112. Stiinta agricola – http://www.uasm.md/ro/stiintaagricola
113. Stiinta culturii fizice
114. Stratum plus. Cultural anthropology, archaeology – http://www.ant.md/en/publish/stratum.htm
115. Studia Universitatis : stiinte ale educatiei  – http://usm.md/studiau/?page_id=22
116. Studia Universitatis : stiinte reale si ale naturii
117. Studia Universitatis : stiinte exacte si economice  – http://usm.md/studiau/?page_id=19
118. Studia Universitatis : stiinte sociale  – http://usm.md/cercetare/reviste/studia-universitatis/
120. Sud-Est cultural  – http://www.sud-est.md/
121. Teatru
122. Tendinte in economia Moldovei
123. Teorie si arta educatiei fizice in scoala  – http://taefs.md/ro
124. THEMIS : buletin informativ
126. The UN in Moldova
127. Univers-om
128. Univers pedagogic
129. Vama
130. Vanatorul si pescarul Moldovei
132. Viata Basarabiei
133. VIP Magazin – http://www.vipmagazin.md/
134. Viticultura si vinificatia in Moldovahttp://www.vinmoldova.md/index.php?mod=company&id=409
135. Банки и финансыhttp://www.profit.md/
136. Бухгалтерские и налоговые консультацииhttp://hq.md/company/?f=5007&l=ru
138. Вестник Славянского Университета
139. Документ. Приложение к “Экономическому обозрению”
140. Журнал о воде – http://www.water-tecmag.ru/
141. Закон и жизнь
142. Кадры и заработная плата
143. Наше поколение
144. Охотник и рыболов Молдовыhttp://www.oxoma.md/
145. Правительственный вестник
146. Русин: международный исторический журнал
147. Русское поле
148. Содружество, сотрудничество, содействие
149. Электронная обработка материаловhttp://www.elan-poligraf.info/tipografia/novosti-tipografii/269-elan.html

Lista publicaţiilor seriale Vest

(actualizare decembrie 2011)
1. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt/Austria
2. Abhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Matematisch-naturwissenschaftliche /Germania
3. Academia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences/Poloniahttp://www.english.pan.pl/
4. Academica. Revista de cultura, stiinta si arta/Romania
5. Acasa. Periodic cultural trimestrial/Romania
8. Acta Ornithologica/Polonia
10. Acta Universitatis Apulensis. Mathematics-Informatics/Romaniahttp://www.uab.ro/auajournal/
11. Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica/Cehia
12. Acta Zoologica Carcoviensia. Seria A. Vertebrata/Polonia
13. Adansonia/Franta
14. Advances in Bulgarian Science/Bulgaria  – http://mail.nacid.bg/newdesign/en/index.php?id=27
15. Almanach Sceny Polskiej/Polonia
16. American Journal of Mathematics/SUA
17. American Studies/SUA
18. Analele Academiei Romane. Seria a V-a/Romania
19. Analele Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Agricola Fundulea/Romaniahttp://www.incda-fundulea.ro/
20. Analele Putnei/Romania
21. Analele Stiintifice ale Universitatii " Al.I.Cuza " din Iasi. Literatura/Romaniahttp://www.editura.uaic.ro/periodice.php?ctg=anale_stiintifice&pg=2
22. Analele Stiintifice ale Universitatii " Al.I.Cuza " din Iasi. Matematica/Romaniahttp://www.math.uaic.ro/~annalsmath/
23. Analele Stiintifice ale Universitatii " Al.I.Cuza " din Iasi. Psihologie/Romania
24. Analele Universitatii Bucuresti. Chimie/Romaniahttp://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=67805&uiLanguage=en
25. Analele Universitatii Bucuresti. Drept/Romaniahttp://www.dejure.md/index.php?go=periodice&n=42
26. Analele Universitatii Bucuresti. Filosofie/Romaniahttp://filosofie.unibuc.ro/anale
27. Analele Universitatii Bucuresti. Geografie/Romania
28. Analele Universitatii Bucuresti. Istorie/Romaniahttp://www.unibuc.ro/facultati/istorie/anale-istorie/
29. Analele Universitatii Bucuresti. Limbi si literaturi straine/Romaniahttp://www.unibuc.ro/anale_ub/limbi/
30. Analele Universitatii Bucuresti. Matematica-informatica/Romaniahttp://fmi.unibuc.ro/ro/
31. Analele Universitatii Bucuresti. Stiinte politice/Romania
32. Analele Universitatii " Constantin Brailoiu " din Targu-Jiu. Litere si stiinte sociale/Romania
33. Analele Universitatii Crestine " Dimitrie Cantemir “. Drept/Romania
34. Analele Universitatii Crestine ” Dimitrie Cantemir ". Economie, comert si turism/Romania
35. Analele Univesitatii de Vest din Timisoara. Drept/Romania
36. Analele Univesitatii de Vest din Timisoara. Matematica-informatica/Romania
37. Analele Universitatii din Craiova. Agricultura, montanologie, cadastru/Romania
38. Analele Universitatii din Craiova. Arte/Romania
39. Analele Universitatii din Craiova. Biologie, horticultura.../Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/facultatea_horticultura/anale.php
40. Analele Universitatii din Craiova. Filosofie/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/analele_universitatii/filosofie/
41. Analele Universitatii din Craiova. Geografie/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/ifg/
42. Analele Universitatii din Craiova. Istorie/Romaniahttp://www.istoriecraiova.ro/
43. Analele Universitatii din Craiova. Psihologie, pedagogie/Romaniahttp://cis01.ucv.ro/DPPD/anale.htm
44. Analele Universitatii din Craiova. Stiinte economice/Romania
45. Analele Universitatii din Craiova. Stiinte filologice. Langues et litteratures romanes/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/publicatii.htm
46. Analele Universitatii din Craiova. Stiinte filologice. Limbi straine aplicate/Romaniahttp://www.journals4free.com/link.jsp?l=23393945
47. Analele Universitatii din Craiova. Stiinte filologice. Limbi si literaturi clasice/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_lit_clasice.htm
48. Analele Universitatii din Craiova. Stiinte filologice. Lingvistica/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm
49. Analele Universitatii din Oradea. Geografie/Romaniahttp://istgeorelint.uoradea.ro/Reviste/Anale/anale.htm
50. Analele Universitatii din Oradea. Matematica/Romania
51. Analele Universitatii Ovidius Constanta. Filologie /Romania
52. Animal Science Papers and Reports/Poloniahttp://www.ighz.edu.pl/?p0=5&p1=34
53. Annalen der Naturhistorischen Museum in Wien. Botanik, Zoologie/Austria
54. Annalen der Naturhistorischen Museum in Wien. Mineralogie, petrologie, geologie../Austria
55. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Mathematica/Finlandahttp://www.acadsci.fi/mathematica/
56. Annales. Histoire, Sciences sociales/Franta
57. Annales Botanici Fennici/Finlanda
58. Annales des Sciences Mathematiques du Quebec/Canadahttp://www.labmath.uqam.ca/~annales/
59. Annales Mathematicae Silesianae/Poloniahttp://www.math.us.edu.pl/annales/
60. Annales Universitatis Apulensis. Historica/Romaniahttp://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/special_issues.html
61. Annales Universitatis Apulensis. Oeconomica/Romaniahttp://oeconomica.uab.ro/index.php?p=home&l=ro
62. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio F. Historia/Poloniahttp://math.umcs.lublin.pl/annales/
63. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio 1. Philosophia-Sociologia/Polonia
64. Annales Zoologici Fennici/Finlandahttp://www.bioone.org/loi/anzf
65. Annals of Mathematics/SUAhttp://annals.math.princeton.edu/
66. Annals of the Missouri Botanical Garden/SUAhttp://www.missouribotanicalgarden.org/
67. Annals of the University of Bucharest. Mathematical Series/Romania
68. Annals of the University of Craiova. Automation, computers.../Romaniahttp://www.ace.ucv.ro/analele/
69. Annals of the University of Craiova. The Chemistry Series/Romaniahttp://chimie.ucv.ro/anale/
70. Annals of the University of Craiova. Mathematics and Computer Science/Romaniahttp://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami
71. Annals of the University of Craiova. Mechanical Series/Romania
72. Annals of the University of Craiova. Philology-English/Romaniahttp://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/anale_engleza.htm
73. Annals of the University of Petrosani. Economics/Romania
74. Annals of the University of Petrosani. Mechanical Engineering/Romania
75. Annals of the University of Petrosani. Mining Engineering/Romania
76. Anuarul astronomic/Romania
77. Anuarul de Istorie Orala/Romania
78. Anuarul Institutului de Etnografie si Folclor "Constantin Brailoiu"/Romaniahttp://www.academiaromana.ro/ief/
79. Anuarul Institutului de Istorie " George Barit " din Cluj-Napoca. Historica/Romaniahttp://www.history-cluj.ro/
80. Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei/Romania
81. Apulum/Romaniahttp://www.apulum.com/about_us.php
82. Archaeologia Polona/Poloniahttp://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/
83. Archeologia/Polonia
84. Archiva Moldaviae/Romania
85. Archives of Environmental Protection/Poloniahttp://versita.com/aep/
86. Arheologia Moldovei/Romania
87. Ars Mathematica Contemporanea/Slovenia
88. ASK. Research and Methods/Polonia
89. Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano/Italiahttp://www.botanicus.org/title/b11852288
91. Balcanica. Annuaire de l’Institut des Etudes Balcaniques/Serbia
92. Beitrage zur Entomofaunistik/Austriahttp://www.landesmuseum.at/datenbanken/digilit/?serienr=1608
93. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora/Germania
94. Berkeley Journal of Sociology: A Critical Review/SUA http://www.altpress.org/mod/apc_directory/index.php?function=display&id=17
95. Bibliografia Nationala Romana. Teze de doctorat/Romania
96. The Biblioteca Alexandrina Quarterly/Egypt http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=8223
97. Biblioteconomie/Romania
98. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society/SUA
99. Biuletyn Historii Sztuki/Polonia http://www.ispan.pl/pl/wydawnictwa/o-wydawnictwach-ispan
100. Boissiera/Elvetia
101. Boletin de la Academia de Ciencias Fisicas Matematicas y Naturales de Venezuela/Venezuela http://www.acfiman.org/site/publicaciones/boletin-acfiman.html
102. Bollettino della Unione Matematica Italiana/Italia http://umi.dm.unibo.it/bollettino_dell_unione_matematica_italiana--68.html
103. Buletin de Psihiatrie Integrativa/Romania http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5154
104. Buletin stiintific al Universitatii de Nord Baia-Mare. Filologie. Seria A/Romania http://bslr.ubm.ro/redactie.php
105. Buletinul cercurilor stiintifice studentesti. Arheologie, istorie, muzeologie/Romania http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_bcss/pag1bcss.html
106. Buletinul societatii de istorie si retrologie agrara din Romania/Romania
107. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Automatica si calculatoare/Romania
108. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Chimie si ingineria mediului/Romania
109. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Constructii-Arhitectura/Romania
110. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Electronica si telecomunicatii/Romania
111. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Matematica-fizica/Romania http://www.upt.ro/cercetare/mate_fizica.php
112. Buletinul stiintific al Universitatii " Politehnica " din Timisoara. Mecanica/Romania
113. Bulletin de la Societe Veterinaire Pratique de France/Franta http://www.svpf.fr/
114. Bulletin of Scientific Research. Annual Report/Serbia
116. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences/Georgia http://www.science.org.ge/english.html
117. Bulletin of the Kyushu Institute of Technology. Pure and Applied Mathematics/Japonia https://ds.lib.kyutech.ac.jp/dspace/kiyo/math2
118. Bulletin of the London Mathematical Society/Anglia http://www.oxfordjournals.org/our_journals/blms/access_purchase/price_list.html
119. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 1. Engineering Sciences./Romania http://but.unitbv.ro/BU2009/BULETIN2009/Series%20I/Series%20I.html
120. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 2. Forestry, Wood industry.../Romania http://www2.unitbv.ro/biblioen/Exhibitions/VirtualExhibitionBulletin/BTUB/tabid/8661/language/ro-RO/Default.aspx
121. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 3. Mathematics, informatics, physics/Romania http://but.unitbv.ro/BU2009/BULETIN2009/Series%20III/Series%20III.html
122. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 4. Philology, Cultural studies/Romania
123. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 5. Economic Sciences/Romania
124. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 6. Medical Sciences/Romania
125. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 7. Social Sciences. Law/Romania
126. Bulletin of the Transylvania University of Brasov. Series 8. Art and Sport/Romania
127. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture/Romania
128. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnologies/Romania
129. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture/Romania
130. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine/Romania
131. Cahiers du Monde Russe/Franta http://www.cairn.info/revue-cahiers-du-monde-russe.htm
133. The Canadian Journal of Statistics/Canada http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjs.v40.4/issuetoc
135. Carpathian Journal of Mathematics/Romania http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700175588&tip=sid
136. Carpatobalcanica/Slovacia
137. Cercetari agronomice in Moldova/Romania http://www.uaiasi.ro/CERCET_AGROMOLD/
138. Challenges of Modern Technology/Polonia
139. Chronos. Revista de istorie/Romania http://revistachronos.wordpress.com/
140. Classical Antiquity/SUA
142. Codrul Cosminului/Romania
144. Cronica a Clubului iubitorilor de cultura din Curtea de Arges/Romania
145. Colloquium politicum/Romania
146. Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli/Japonia
147. Commentationes Humanarum Litterarum/Finlanda
148. Commentationes Mathematicae/Polonia
149. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae/Cehia http://dml.cz/dmlcz/104573
150. Communications on Pure and Applied Mathematics/SUA
151. Constanta Maritime University Annals/Romania
152. Contrapunct/Romania
153. Contributions from the United States National Herbarium/SUA
154. Creative Mathematics and Informatics/Romania http://www.scipio.ro/web/creative-mathematics-and-informatics/home
155. Crop Breeding and Applied Biotechnology/Brazilia http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=68085&uiLanguage=en
156. Current Science/India http://www.currentscience.ac.in/
157. Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire ancienne/Romania
158. Dacoromania/Romania http://www.dacoromania-alba.ro/
159. Demonstratio Mathematica/Polonia http://demmath.mini.pw.edu.pl/access.php
160. Development Outreach/SUA
161. Diplomata. Diplomatic Magazine/Ungaria
162. Direction of Trade Statistics/SUA
163. Diyalog Avrasya/Turcia
165. Earthquake Spectra/SUA
166. Echinox/Romania
167. Ecohydrology and Hydrobiology/Polonia
168. Ecology Law Quarterly/SUA
169. Economic Botany/SUA
170. Edinburgh Journal of Botany/Anglia
171. Ekphrasis. Images, cinema, theatre, media/Romania
172. Energetica/Romania
173. Environmental Health Perspectives/SUA http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/253/
174. Environmental Progress and Sustainable Energy/SUA
175. Estudis Romanics/Spania
176. Ethnologia Europaea/Danemarca
177. Ethnologia Slavica/Slovacia
178. Europe-Asia Studies/Marea Britanie
179. Fennoascandia Archaeologica/Finlanda
180. Film Quarterly/SUA
181. Flora Mediterranea/Italia
182. Folia Biologica/Polonia http://www.isez.pan.krakow.pl/
183. Folia Geographica. Series Geographica-Physica/Polonia
184. Fonetica si Dialectologie/Romania
185. Fontes Archaeologici Posnaniensis/Polonia
186. Fragmenta faunistica/Polonia
187. Freshwater Reviews/Australia
188. Genetika. Acta Biologica Iugoslavica. Serija F/Serbia http://www.kubon-sagner.com/opac.html?filter=series%3AJGE-012
189. Geofisica Internacional/Mexic
190. Geographia. Studia et Dissertationes/Polonia
191. GeOltenia. Revista studentilor geografi../Romania http://cis01.central.ucv.ro/geoltenia/
192. Glasgow Mathematical Journal/Anglia
193. Glasnik Matematicki/Croatia
194. Gradina mea de vis/Romania http://www.burda.ro/revista-gradina-mea-de-vis.html
195. Grazer Matematische Berichte/Austria
196. Hiroshima Mathematical Journal/Japonia http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/hmj/
197. Historical Studies in the Natural Sciences/SUA http://www.jstor.org/stable/10.1525/hsns.2013.43.issue-1
198. Historical Yearbook/Romania
199. Hokkaido Mathematical Journal/Japonia
201. Hungarian Agricultural Research/Ungaria
202. Impact strategic/Romania
203. Indian Journal of Physics/India
204. Indian Journal of Pure and Applied Physics/India
205. Information Technologies and Control/Bulgaria
207. International Financial Statistics/SUA
208. International Journal of Lexicography/Anglia
209. International Journal on Information Technologies and Security/Bulgaria
210. International Labour Review/Elvetia
211. The Iranian Journal of Botany/Iran
212. Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt/Austria
213. Jahrbuch des Romish-Germanischen Zentralmuseums Mainz/Germania
214. Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales/Australia http://royalsoc.org.au/
215. Journal of Agricultural Sciences/Serbia
216. Journal of Computer Science and Control Systems/Romania http://www.doaj.org/doaj?func=issueTOC&isId=147034&uiLanguage=en
217. Journal of Engineering Studies and Research/Romania
218. Journal of Freshwater Ecology/SUA
219. Journal of Knowledge, Communications and Computing Technologies/Romania
220. JoLIE. Journal of Linguistic and Intercultural Education/Romania http://www.uab.ro/cercetare/ciel/jolie/
221. Journal of Materials Science and Technology/Bulgaria
222. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials/Romania
223. Journal of Plant Protection Research/Polonia
224. Journal of Sociolinguistics/Noua Zelanda
225. The Journal of Symbolic Logic/SUA
226. Journal of the American Mathematical Society/SUA http://www.ams.org/home/page
227. Journal of the Mathematical Society of Japan/Japonia
228. Journal of Urban and Regional Analysis/Romania http://www.jurareview.ro/
229. Journal of Water and Land Development/Polonia
230. Jyжнословенски филолог/Serbia
231. Kodai Mathematical Journal/Japonia
232. Kompozyty/Polonia
233. Koreana/Korea
234. Kwartalnik filmowy/Polonia
235. Landbauforshung Volkenrode/Germania
236. Language Acquisition/Marea Britanie
237. Language Learning/Marea Britanie
238. Letopis Slovenske/Slovenia
239. La lettre de l’Academie des Sciences/Franta http://www.academie-sciences.fr/activite/lettre.htm
240. Library of Congress Information Bulletin/SUA
241. Limba romana/Romania
242. Limba si literatura/Romania
243. Limba si literatura romana/Romania
244. Lucrari stiintifice ale Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”. Agronomie/Romania http://www.uaiasi.ro/simpozion/index.php?lang=ro&pagina=sectiuni.html
245. Lucrari stiintifice ale Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”. Horticultura/Romania http://www.uaiasi.ro/
246. Lucrari stiintifice ale Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”. Medicina veterinara/Romania
247. Lucrari stiintifice ale Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”. Zootehnie/Romania
248. Lumea/Romania
249. Lumea satului/Romania http://www.lumeasatului.ro/
250. Machine Dynamics Research/Polonia http://www.dynamicsresearch.net/
251. Magazin istoric/Romania
252. Malacologia/SUA
253. Management and Marketing/Romania http://www.managementmarketing.ro/
254. Manuscriptum/Romania http://www.mlr.ro/ro-manuscriptum.html
255. Market Watch/Romania
257. Le Matematiche/Italia
258. Materiale si Cercetari Arheologice/Romania
259. Mathematica Balcanica/Bulgaria
260. Mathematica Macedonica/Macedonia
261. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society/Marea Britanie
262. Mathematical Reports/Romania
263. Memoria ethnologica/Romania
264. Memoriile Sectiei de Stiinte Istorice si Arheologice ale Academiei Romane/Romania
265. Memoriile Sectiilor Stiintifice. Seria IV/Romania
266. Memory and Cognition/SUA
267. The Michigan Mathematical Journal/SUA http://www.math.lsa.umich.edu/mmj/
268. Miras/Turkmenistan http://www.math.lsa.umich.edu/mmj/
269. Mitropolia Olteniei/Romania
270. Monatshefte fur Chemie/Germania
271. MRS Bulletin/SUA http://www.mrs.org/bulletin/
272. Music and Letters/Marea Britanie
273. Muzica/Romania
274. Nagoya Mathematical Journal/Japonia http://www.math.nagoya-u.ac.jp/en/index.html
276. Natura. Rivista di Scienze Naturali/Italia
277. Natural History/SUA
278. Neohelicon. Acta comparationis litterarum.../Ungaria
279. Noesis. Travaux du Comite Roumain.../Romania
280. Norwegian Archaeological Review/Norvegia
281. Notiziario della Unione Matematica Italiana/Italia http://umi.dm.unibo.it/
282. Notulae Botanicae/Romania http://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha
283. Notulae Naturae/SUA
284. Notulae Scientia Biologicae/Romania http://www.notulaebiologicae.ro/index.php/nsb
285. Novi Sad Journal of Mathematics/Slovenia
286. Novon. A Journal of Botanical Nomenclature/SUA
287. Optiuni istoriografice/Romania
288. Pacific Journal of Mathematics/SUA
289. PaleoBios/SUA
290. Panstwo I prawo/Polonia
291. Perspectives in Biology and Medicine/SUA
292. Pesticidi I Fitomedicina/Serbia
293. Philologica Jassyensia/Romania http://www.philologica-jassyensia.ro/redactie_en.html
294. Plant Ecology and Evolution/Belgia http://www.plecevo.eu/
295. The Polish Foreign Affairs Digest/Polonia
296. Politechnica Czestochowska/Polonia
299. Pontica/Romania
300. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo/Polonia
301. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika/Polonia
302. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezia/Polonia
303. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inzyneria Materialowa/Polonia
304. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika/Polonia
305. Prace Wydzialu Inzynerii Chemicznej I Procesowej Politechniki Warszawskij/Polonia
306. Preistoria Alpina/Italia
307. Probleme de Logica/Romania
308. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia/SUA http://www.bioone.org/loi/ansp
309. Proceedings of the Romanian Academy. Series A. Mathematics, physics.../Romania
310. Proceedings of the Romanian Academy. Series B. Life Sciences and Geosciences/Romania
311. Progress in Plant Protection/Polonia http://www.progress.plantprotection.pl/
312. Publicacions Matematiques/Spania http://mat.uab.es/pubmat/
313. Publications de l’Institut Mathematique/Serbia http://publications.mi.sanu.ac.rs/home
314. Quaderni della Casa Romena di Venezia/Romania http://www.icr.ro/venetia/quaderni-della-casa-romena-di-venezia-vii-2010/
315. Quaderni di Studi Italiani e Romeni/Italia-Romania
316. Quarterly Polish Culture/Polonia
317. Rendiconti del Seminario Matematico della Universita di Padova/Italia http://www.numdam.org/numdam-bin/feuilleter?j=RSMUP&sl=0
318. Rendiconti del Seminario Matematico Universita’e Politecnico Torino/Italia http://seminariomatematico.dm.unito.it/rendiconti/
319. Rendiconti dell’Istituto di Matematica dell’Universita di Trieste/Italia
320. Rendiconti Lincei. Scienze fisiche e naturali/Italia
321. Reports on Mathematical Logic/Polonia
322. Research *eu focus/Luxembourg
323. Research *eu results magazine/Luxembourg
324. Research *eu results supplement/Luxembourg
325. The Review of English Studies/Marea Britanie
326. The Review of Symbolic Logic/SUA
327. Revista de Asistenta Sociala/Romania http://www.revistadeasistentasociala.ro/index.pl/home_ro
328. RevCAD. Revista de Cadastru/Romania http://www.uab.ro/auajournal/index.php
329. Revista de chimie/Romania http://www.revistadechimie.ro/
330. Revista de Drept Comercial/Romania
331. Revista de Drept Public/Romania
332. Revista de Filologia Espanola/Spania
334. Revista de Filosofie/Romania
335. Revista de Istorie si Teorie Literara/Romania
336. Revista de Psihologie/Romania
337. Revista de Stiinte Juridice/Romania
338. Revista Espanola de Micropaleontologia/Spania
339. Revista Istorica/Romania
340. Revista minelor/Romania http://www.upet.ro/revistaminelor/
342. Revista Romana de Drept European/Romania
343. Revista Romana de Geopolitica si Relatii Internationale/Romania http://www.srpsec.ro/publicatii/revista-romana-de-geopolitica-si-relatii-internationale/
344. Revista Romana de Materiale/Romania http://solacolu.chim.upb.ro/
345. Revista Romana de Sociologie/Romania
346. Revista Romana de Studii Eurasiatice/Romania http://www.pecob.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/3547
347. Revista Teologica/Romania http://www.studiiteologice.ro/
348. Revista Universitara de Sociologie/Romania http://cis01.central.ucv.ro/revistadesociologie/
349. Revue des Etudes Sud-Est Europeenes/Romania http://journaldir.petra.ac.id/browse_journal2.php?id=37853
350. Revue des Œnologues et des Techniques Agricoles/Franta
351. Revue Francaise d’œnologie/Franta
352. Revue Historique/Franta
353. Revue Roumaine de Chimie/Romania https://www.eastview.com/peri/product.asp?sku=P13003
354. Revue Roumaine d’Histoire/Romania
355. Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Beaux-arts/Romania http://www.rrha.istoria-artei.ro/
356. Revue Roumaine de Linguistique/Romania
357. Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees/Romania
358. Revue Roumaine des Sciences Techniques/Romania http://revue.elth.pub.ro/
359. RVI. Revue Vinicole Internationale/Franta
360. Romanian Agricultural Research/Romania http://www.incda-fundulea.ro/rar.htm
361. Romanian Biotechnological Letters/Romania http://ebooks.unibuc.ro/biologie/RBL/archives.htm
362. Romanian Journal of Grassland and Forage Crops/Romania
363. Romanian Journal of Information Science/Romania
364. Romanian Journal of Physics/Romania http://www.nipne.ro/rjp/
365. Romanian Journal of Sociology/Romania http://www.arsociologie.ro/en/romaniansociology
366. Romanian Reports on Physics/Romania http://www.rrp.infim.ro/
367. Romanoslavica/Romania http://www.romanoslavica.ro/
368. Sarajevo Journal of Mathematics/Bosnia&Hertegovina http://www.anubih.ba/Journals/SJMATH.html
369. Science Scotland/Marea Britanie
370. Scientific Annals of Computer Science/Romania
371. Scientific Bulletin of the “Politehnica” University of Timisoara. Transactions on Mechanics/Romania http://www.eng.upt.ro/buletin/
372. Scientific Studies and Research. Mathematics and Informatics/Romania
373. Serdica. Mathematical Journal/Bulgaria http://www.math.bas.bg/serdica/
374. Sitzungsberichte der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Matematisch-naturwissenschaftliche Klasse/Germania
375. Sitzungsberichte der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse/Germania
376. Sitzungsberichte der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftlische Klasse/Germania
377. Slavic Review/SUA
378. Societate si Politica/Romania
380. Sprawy Wshodnie/Polonia
381. Steaua/Romania
382. Studi Trentini di Scienze Naturali/Italia
383. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis/Polonia
384. Studia Securitatis/Romania
385. Studia Socjiologiczne/Polonia
386. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Chemia/Romania http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/chemia/chemia_eval_en.html
387. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Dramatica/Romania
388. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia/Romania
389. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Informatica/Romania http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/
390. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Mathematica/Romania
391. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Physica/Romania
392. Studii clasice/Romania
393. Studii de atelier. Cercetara minoritatilor nationale din Romania/Romania
394. Studii de Biblioteconomie si Stiinta Informarii/Romania http://econpapers.repec.org/article/buhjournl/
395. Studii de Drept Romanesc/Romania
396. Studii de Stiinta si Cultura/Romaniahttp://www.revista-studii-uvvg.ro/
397. Studii si Cercetari de Calcul Economic si Cibernetica Economica/Romania
398. Studii si Cercetari de Istoria Artei. Arta Plastica/Romania
399. Studii si Cercetari de Istorie Veche si Arheologie/Romania
401. SCOL. Studii si Cercetari de Onomastica si Lexicologie/Romania
402. Studii si Cercetari Filologice. Limbi romanice/Romania http://www.doaj.org/doaj?func=issues&jId=84426&uiLanguage=en
403. Studii si Cercetari Lingvistice/Romania
404. Studii si Cercetari Stiintifice. Chimie si inginerie chimica../Romania
406. Studii si Materiale de Istorie Medie/Romania http://www.iini.ro/smim/smimprezentare.htm
407. Studii si Materiale de Istorie Moderna/Romania
408. Synergies Roumanie/Romania
409. Systematics and Biodiversity/Marea Britanie
410. Telopea. Journal of Plant Systematics/Australia
411. Transactions of the Kanzas Academy of Science/SUA
412. TJMM. Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics/Romania
413. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research/Romania
414. Travail. Le Magazine de l’OIT/Elvetia
415. Tsukuba Geoenvironmental Sciences/Japonia
416. TUBA-AR. Turkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji.../Turcia
417. TUBA Kultur Envanteri Dergisi/Turcia
418. Twas Newsletter/Kuwait
419. University Politehnica of Bucarest Scientific Bulletin. Series A: Applied Mathematics and Physics/Romania
420. University Politehnica of Bucarest Scientific Bulletin. Series B: Chemistry and Materials Science/Romania http://www.scientificbulletin.upb.ro/?lang=english&page=despre
421. University Politehnica of Bucarest Scientific Bulletin. Series C: Electrical Engineering and Computer Sceince/Romania
422. University Politehnica of Bucarest Scientific Bulletin. Series D: Mechanical Engineering/Romania
423. Veterinarski Arhiv/Croatia http://www.vef.unizg.hr/vetarhiv/
424. Viata Romaneasca/Romania http://www.balkanmusic.com/viata/
425. La Vigne/Franta
426. VITIS. Journal of Grapevine/Germania
427. Waseda Bulletin of Comparative Law/Japonia
428. Waseda Business & Economic Studies/Japonia http://www.waseda.jp/gradcom/english/publications/wande.html
429. The Waseda Journal of Political Science and Economics/Japonia
430. Waseda Proceedings of Comparative Law/Japonia http://www.waseda.jp/hiken/en/public/proceed.html
431. Word and Text/Romania
432. World Economic Outlook/SUA
434. A World of Work/Elvetia
435. Zitteliana. Reihe A/Germania
436. Zitteliana. Reihe B/Germania
437. Zoosystema/Franta
438. Автоматика и информатика/Bulgaria
439. Българска етнология/Bulgaria
440. Бюллетень МАГАТЭ/Austria
441. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Геолого-географски факултет. Книга 2. География/Bulgaria
442. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Стопански факултет/Bulgaria http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/stopanski_fakultet/nauchna_dejnost/godishnik_na_sofijskiya_universitet_sv_kliment_ohridski_stopanski_fakultet
443. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация/Bulgaria http://bg.convdocs.org/docs/index-45959.html
444. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по классически и нови филологии/Bulgaria
445. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по начална и предучилищна педагогика/Bulgaria
446. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Книга педагогика/Bulgaria
447. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по педагогика. Книга социални дейности/Bulgaria
448. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Физически факултет/Bulgaria
449. Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски”. Химически факултет/Bulgaria
450. Годишньак/Serbia
451. Икономически изследования/Bulgaria
452. Инженерни Науки/Bulgaria
453. Китай/China
454. Летопис на Македонската Академиjа/Macedonia
456. Математички весник/Serbia
457. Научни Трудове.Animalia/Bulgaria
458. Научни Трудове. Homo/Bulgaria
459. Научни Трудове. Animalia/Bulgaria
461. Научни Трудове. Plantarum/Bulgaria
462. Научни Трудове. Matematica/Bulgaria
463. Научни Трудове. Методика на обучението/Bulgaria
464. Научни Трудове Факултета по икономически и социални науки/Bulgaria
465. Научни Трудове. Филология/Bulgaria
466. Научни Трудове. Химия/Bulgaria
467. Наш jезик/Serbia
468. Прилози/Section of Linguistic and Literary Sciences/Macedonia
469. Прилози/Section of Social Sciences/Macedonia
470. Српски диjалектологички зборник/Serbia
471. Съпоставително езикознание/Bulgaria http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

Listapublicaţiilor seriale CSI şi Ţările Baltice
(Actualizare decembrie 2011)

1. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis/Estonia http://www.kk.ut.ee/304229
3. Biopolymers and Cell= Бiополiмерыклiтина/Ukraina http://www.biopolymers.org.ua/
4. Botanica Lithuanica/ Lituania http://versita.com/botlith/
5. Chemija. Chemistry /Lituania
6. Ecologija. Ecology /Lituania
7. Energetika . Power engineering /Lituania
8. Experimental oncology/ Ukraina http://exp-oncology.com.ua/
9. Filosofija . Sociologija /Lituania
10. Functional materials/Ukraina http://www.isc.kharkov.com/journal/
11. Iнтродукцiя Рослин/ Ukraina
12. Lithuanian Journal of Physics /Lituania http://istina.imec.msu.ru/journals/78016/
13. Russian journal of Herpetology /Rusia http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=557160
14. Social Sciences: Quarterly Review/ Rusia
15. Авиакосмическая и экологическая медицина/Rusia http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943893
16. Автоматизация и современные технологии /Rusia
17. Автоматика и телемеханика/Rusia http://ait.mtas.ru/about/
18. Автоматическая сварка/ Ukraina http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/welding/index.html
19. Аграрная наука/Rusia
20. Агрохимия/Rusia
21. Азия и Африка сегодня/Rusia http://www.asiaafrica.ru/archives/2011-l-r/96-l-r-10-2011.html
22. Акустический журнал./Rusia http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=akust
23. Алгебра и анализ/Rusia
25. Альтернативная энергетика и экология/ Rusia
26. Бiблiотечний вiсник/ Ukraina http://kerchlibrary.org.ua/izdat/vestnik/
27. Библиография /Rusia
28. Библиотековедение/Rusia
29. Библиотечное дело и XXI век/Rusia
30. Библиотечное дело и библиография /Rusia http://bibliotekari-rf.livejournal.com/
31. Биологические мембраны /Rusia http://www.maik.ru/cgi-perl/journal.pl?lang=rus&name=biomem
32. Биоорганическая химия/Rusia
33. Биотехнологiя/ Ukraina http://ru.nfau.in.ua/?page_id=6470
34. Биотехнология /Rusia
35. Биофизика/Rusia
36. Биохимия /Rusia
37. Ботанический журнал/Rusia
38. Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. Отд. биологический/Rusia
39. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины /Rusia
40. В мире животных /Rusia
41. В мире науки (Scientific American) /Rusia
42. В мире растений /Rusia
43. Валеология/ Rusia
44. Вести в электроэнергетике/Rusia http://www.energy-journals.ru/market/vesti/
45. Вестник древней истории/Rusia
46. Вестник зоологии /Ukraina
47. Вестник МГУ. Cep .1. Математика и механика/Rusia
48. Вестник МГУ. Cep . 3 Физика. Астрономия /Rusia
49. Вестник МГУ. Cep . 5. География/Rusia
50. Вестник МГУ.Cер. 7. Философия/Rusia
51. Вестник МГУ.Сер. 8. История /Rusia
52. Вестник МГУ. Cep . 9. Филология /Rusia
53. Вестник МГУ.Cер.11. Право /Rusia
54. Вестник МГУ.Cер.12. Политические науки/Rusia
55. Вестник МГУ.Сер. 14. Психология/Rusia
56. Вестник МГУ. Cep . 15. Математика и кибернетика/Rusia
57. Вестник МГУ.Сер.18. Социология и политология/Rusia
58. Вестник МГУ. Cep . 19. Лингвистика /Rusia
59. Вестник МЭИ/Rusia
60. Вестник НАН Республики Казахстан/Kazahstan
61. Вестник общественного мнения/Rusia
62. Вестник Российской Академии Наук/Rusia
63. Вестник Российской Академии сельскохозяйственных наук /Rusia
64. Вестник Южного научного центра/Rusia
65. Ветеринария/ Rusia
66. Вiдновлювана енергетика/ Ukraina
67. Вiсник Нацiональноi Академii Наук Украiни/ Ukraina
68. Виноград. Вино (Ялта)/Ukraina
69. Виноделие и виноградарство /Rusia
70. Водные ресурсы/Rusia
71. Водоочистка/Rusia
72. Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика плазмы/ Ukraina
73. Вопросы вирусологии/Rusia
74. Вопросы истории/ Rusia
75. Вопросы истории естествознания и техники /Rusia
76. Вопросы ихтиологии /Rusia
77. Вопросы литературы /Rusia
78. Вопросы питания/Rusia
79. Вопросы философии /Rusia http://www.bogoslov.ru/es/journal/20887/index.html
80. Вопросы языкознания /Rusia
81. Вулканология и сейсмология/Rusia http://kk.convdocs.org/docs/index-92071.html
82. Высокомолекулярные соединения. сер. А и сер. Б /Rusia
83. Генетика /Rusia http://genetika-guppy.my1.ru/index/0-6
84. География и природные ресурсы /Rusia http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
86. Геологiчний журнал/ Ukraina
87. Геология и геофизика /Rusia
88. Геология рудных месторождений /Rusia
89. Геомагнетизм и аэрономия/Rusia
90. Геоморфология /Rusia
91. Геотектоника /Rusia
92. Геофизический журнал /Ukraina http://www.igph.kiev.ua/rus/journal.html
93. Геохимия /Rusia
94. Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология/Rusia
95. Гидробиологический журнал/ Ukraina http://hydrobiolog.narod.ru/index.html
96. Государство и право/Rusia
97. Дефектоскопия /Rusia
98. Дискретная математика/Rusia
99. Дифференциальные уравнения /Belorusia http://nasb.gov.by/rus/publications/difur/index.php
100. Доклады Академии Наук РАН/Rusia
101. Доклады НАН Р. Казахстана/ Kazakhstan
102. Доклады Российской Академии сельскохозяйственных наук /Rusia
103. Дом и сад/Rusia
104. Доповiдi Нацiональноi Академii Украiни/ Ukraina
105. Журнал аналитической химии/Rusia
106. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П.Павлова /Rusia
107. Журнал вычислительной математики и математической физики/Rusia
108. Журнал неорганической химии/Rusia
109. Журнал общей биологии /Rusia http://herba.msu.ru/russian/journals/job/
110. Журнал общей химии /Rusia
111. Журнал органической химии /Rusia
112. Журнал прикладной спектроскопии /Belorusia
113. Журнал прикладной химии /Rusia
114. Журнал структурной химии/Rusia
115. Журнал технической физики/Rusia
116. Журнал физической химии/Rusia
117. Журнал эволюционной биохимии и физиологии/Rusia
118. Журнал экспериментальной и теоретической физики /Rusia
119. Записки Российского Минералогического Общества/Rusia http://www.minsoc.ru/zrmo/
120. Зарубежный роман /Rusia http://www.prosmi.ru/catalog/2238
121. Защита и карантин растений /Rusia
122. Защита металлов/Rusia
123. Земледелие/Rusia
124. Земля и Вселенная /Rusia
125. Зоологический журнал /Rusia
126. Известия РАН. Механика жидкости и газа /Rusia
127. Известия РАН. Механика твердого тела/Rusia
128. Известия РАН. Сер. Биологическая /Rusia
129. Известия РАН. Сер. географическая /Rusia
130. Известия РАН. Сер. литературы и языка /Rusia
131. Известия РАН. Сер. математическая/Rusia
132. Известия РАН. Серия физическая/Rusia
133. Известия РАН. Сер. химическая /Rusia
134. Известия РАН. Теория и системы управления/Rusia
135. Известия РАН. Физика атмосферы и океана/Rusia
136. Известия РАН. Энергетика /Rusia
137. Известия Русского географического общества/Rusia
138. Инженерно-физический журнал /Belorusia
139. Инновации/Rusia
140. Иностранная литература/Rusia
141. Интеллектуальные системы в производстве/ Rusia
142. Информационные технологии /Rusia
143. Искусство кино/Rusia
144. Исследования Земли из Космоса /Rusia
145. Исторический журнал/Rusia
146. История науки и техники/Rusia
147. Кардиология/ Rusia
148. Картофель и овощи/Rusia
149. Квантовая электроника /Rusia
150. Кибернетика и системный анализ /Ukraina
151. Кинематика и физика небесных тел/ Ukraina
152. Кинетика и катализ/Rusia
153. Клиническая лабораторная диагностика/Rusia
154. Коллоидный журнал/Rusia
155. Компьютерная математика/ Ukraina
156. Контрольно-измерительные приборы и системы /Rusia
157. Координационная химия /Rusia
158. Кормопроизводство/ Rusia http://adaptagro.ru/
159. Кристаллография/Rusia
160. Кукуруза и сорго/Rusia
161. Лабораторна дiагностика/ Ukraina
162. Ландшафтный дизайн/ Rusia
163. Лесное хозяйство/Rusia
164. Лесоведение /Rusia
165. Литология и полезные ископаемые /Rusia
166. Математические заметки /Rusia
167. Математический сборник /Rusia
168. Математическое моделирование /Rusia
169. Математичнii машини i системи /Ukraina
170. Медицинская паразитология и паразитарные болезни/ Rusia
171. Международное, публичное и частное право /Rusia
172. Международный сельскохозяйственный журнал /Rusia
173. Металловедение и термическая обработка металлов/Rusia
174. Металлообработка /Rusia
175. Металлофизика и новейшие технологии/ Ukraina
176. Металознавство та обработка металiв. МОМ/ Ukraina
177. Метеорология и гидрология/ Rusia
178. Мiкробiологiчний журнал /Ukraina http://www.cnshb.ru/jour/jc_g.asp?id=304&gazeta=
179. Микология и фитопатология /Rusia
180. Микробиология /Rusia
181. Микроэлектроника /Rusia
182. Мiнералогический журнал/ Ukraina
183. Мировая экономика и международные отношения /Rusia
184. Молекулярная биология /Rusia
185. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология/Rusia
186. Морской гидрофизический журнал/ Ukraina
187. Морфология /Rusia
188. Московский журнал международного права/Rusia
189. Музыкальная жизнь /Rusia
190. Нано и микросистемная техника /Rusia
191. Наносистеми, наноматерiали, нанотехнологii/Rusia
192. Нанотехника/Rusia
193. Народонаселение/Rusia
194. Наука в России /Rusia
195. Наука и жизнь/Rusia http://www.nkj.ru/
196. Наука и религия /Rusia
197. Наука та iнновацii /Ukraina
198. Наука та наукознавство /Ukraina
199. Наукоемкие технологии /Rusia
200. Научное приборостроение/ Rusia
201. Научные и технические библиотеки /Rusia
202. Нейрофизиология /Ukraina
203. Нейрохимия /Rusia
204. Нелiнiйнi коливания/ Ukraina
205. Нелинейная динамика/ Rusia
206. Неорганические материалы /Rusia
207. Нефтехимия /Rusia
208. Новая и новейшая история/Rusia
209. Новости теплоснабжения /Rusia
210. Общественные науки и современность. ОНС /Rusia http://ecsocman.hse.ru/ons/
211. Общество и экономика/Rusia
212. Онкология/Rusia
213. Онтогенез/Rusia
214. Оптика и спектроскопия /Rusia
215. Отечественные архивы/ Rusia
216. Палеонтологический журнал/Rusia
217. Паразитология /Rusia
218. Патологическая физиология и экспериментальная терапия/ Rusia
219. Перекрестки/ Lituania
220. Петрология /Rusia
221. Письма в “Журнал технической физики” /Rusia
222. Письма в “Журнал экспериментальной и теоретической физики” /Rusia
223. Письма в ЭЧАЯ. Письма в журнал "Физика элементарных частиц и атомного ядра"/Rusia
224. Питьевая вода/Rusia
225. Пищевая промышленность/Rusia
226. Поверхность. Рентгеновские синхротронные и нейтронные исследования /Rusia
227. Политические исследования. Полис./Rusia http://www.bogoslov.ru/es/journal/301558/index.html
228. Порошковая металлургия/Rusia
229. Почвоведение/Rusia
230. Почвоведение и агрохимия /Belorusia
231. Приборы и техника эксперимента/Rusia
232. Прикладна гiдромеханiка/ Ukraina
233. Прикладная биохимия и микробиология/Rusia
234. Прикладная математика и механика/Rusia http://mechmath.ipmnet.ru/
235. Прикладная нелинейная динамика/Rusia
236. Прикладная физика /Rusia
237. Природа /Rusia
238. Природа и человек (Свет) /Rusia http://svet1981.blogspot.com/
239. Приусадебное хозяйство +приложения/Rusia
240. Проблеми безпеки атомних електростанций/ Ukraina
241. Проблеми загальноi енергетики/ Ukraina
242. Проблемы криобиологии/Ukraina http://www.cryo.org.ua/ipk_rus/magpc.html
243. Проблемы машиностроения и надежности машин/Rusia
244. Проблемы передачи информации /Rusia
245. Проблемы прочности /Ukraina http://www.ipp.kiev.ua/institute/6_rus.htm
246. Проблемы репродукции/Rusia http://www.mediasphera.ru/journals/reproduction/
247. Проблемы социальной гигиены/ Rusia
248. Проблемы управления и информатики/ Ukraina
249. Проблемы эндокринологии /Rusia
250. Программирование /Rusia
251. Промышленная теплотехника/ Ukraina http://www.ittf.kiev.ua/ru/journal.htm
252. Профилактика заболеваний и укрепления здоровья /Rusia
253. Профилактическая медицина/ Rusia
254. Процесы литья/ Ukraina
255. Психологический журнал/Rusia
256. Пчеловодство/Rusia
257. Радиационная биология. Радиоэкология/Rusia
258. Радиотехника и электроника/Rusia
259. Радиофизика и электроника/ Ukraina
260. Радиохимия /Rusia
261. Расплавы/Rusia
262. Растительные ресурсы /Rusia http://www.sverdlles.ru/rasteniya/rastitelnye-resursy/07.html
263. Реестрация, зберiгання i обработка даних/ Ukraina
264. Ремонт, восстановление и модернизация/ Rusia http://www.nait.ru/journals/index.php?p_journal_id=6
265. Российская археология /Rusia
266. Российская история /Rusia
267. Российский иммунологический журнал/Rusia
268. Российский кардиологический журнал /Rusia
269. Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова /Rusia
270. Российский химический журнал/Rusia
271. Русская литература /Rusia
272. Русская речь /Rusia
273. Рыбное хозяйство/Rusia
274. Садоводство и виноградарство/Rusia
275. Сверхтвердые материалы/ Ukraina
276. Свiтогляд/ Ukraina
277. Сельскохозяйственная биология /Rusia
278. Сельскохозяйственные вести /Rusia
279. Сенсорные системы /Rusia
280. Силовая электроника/ Rusia
281. Славяноведение/Rusia
282. Современная Европа/ Rusia
283. Современная электрометаллургия/ Ukraina
284. Социологические исследования/Rusia
285. Социологический журнал. Социс/Rusia
286. Социология/Rusia
287. Стандарты и качество /Rusia
288. Стратиграфия. Геологическая корреляция /Rusia
289. США. Канада. Экономика, политика, культура /Rusia http://old.nasledie.ru/politvne/18_31/article.php?art=19
290. Театральная жизнь/Rusia
291. Теоретическая и математическая физика /Rusia http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=tmf&option_lang=rus
292. Теоретическая и экспериментальная химия/Rusia http://main.isuct.ru/ru/noctech
293. Теоретические основы химической технологии/Rusia
294. Теория вероятностей и ее применения/Rusia
295. Теплофизика высоких температур/Rusia
296. Термоэлектричество/ Ukraina
297. Технiчна електродинамiка/Ukraina
298. Техническая диагностика и неразрушающий контроль/ Ukraina
299. Трение и износ/ Rusia
300. Трение и смазка в машинах и механизмах/ Rusia
301. Украiнский бiохiмiчний журнал /Ukraina
302. Украiнский iсторичний журнал /Ukraina
303. Украiнский математичний всiник /Ukraina http://www.iamm.ac.donetsk.ua/ru/journals/j879/#null
304. Украiнский математичний журнал /Ukraina
305. Украiнский фiзичний журнал /Ukraina
306. Украинский химический журнал /Ukraina
307. Управляющие системы и машины/Ukraina http://www.icyb.kiev.ua/s/95/en/mezhdunarodnyy_nauchnyy_zhurnal_uprawlyayuschie_sistemy_i_m.html
308. Успехи математических наук /Rusia http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=rm&option_lang=rus
309. Успехи современной биологии /Rusia
310. Успехи физиологических наук /Rusia
311. Успехи физических наук /Rusia
312. Успехи химии/Rusia
313. Физика Земли /Rusia http://geo.phys.spbu.ru/
314. Фiзiологiчний журнал/ Ukraina
315. Фiлософська думка/ Ukraina
316. Физика и техника высоких давлений/Ukraina
317. Физика и техника полупроводников/Rusia
318. Физика и химия стекла/Rusia
319. Физика металлов и металловедение/Rusia
320. Физика плазмы /Rusia
321. Физика твердого тела /Rusia
322. Физикохимия поверхности и защита материалов/ Rusia
323. Физиология и биохимия культурных растений /Rusia
324. Физиология растений /Rusia
325. Физиология человека/Rusia http://human-physiology.ru/
326. Физиотерапия, бальнеология и реабилитация/ Rusia
327. Философия науки/Rusia
328. Фундаментальные исследования/ Rusia
329. Функциональная диагностика/ Rusia
330. Функциональный анализ и его приложение/Rusia http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=faa&wshow=contents
331. Химико-фармацевтический журнал /Rusia
332. Химическая физика /Rusia http://www.chph.ras.ru/
333. Химия высоких энергий /Rusia
334. Химия и технология воды /Ukraina http://iccwc.kiev.ua/about/publishing_activity/
335. Химия природных соединений /Uzbekistan
336. Химия твердого топлива/Rusia
337. Цветники/Rusia
338. Цветоводство/Rusia
339. Цитология/Rusia
340. Цитология и генетика /Rusia
341. Человек/Rusia
342. Экологическая химия/Rusia http://www.xumuk.ru/ecochem/
343. Экология /Rusia
344. Экология урбанизированных территорий/Rusia
345. Экология человека/ Rusia
346. Экономика и математические методы /Rusia
347. Электрические станции /Rusia
348. Электричество /Rusia
349. Электронное моделирование/ Ukraina http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/em/index.htm
350. Электротехника/ Rusia
351. Электрохимия/Rusia
352. Энергетик /Rusia
353. Энергия: экономика, техника, экология /Rusia
354. Энергосбережение /Rusia
355. Энтомологическое обозрение/Rusia
356. Этнографическое обозрение/Rusia
357. Юридический мир/Rusia
358. Ядерна фiзика та енергетика/ Ukraina
359. Ядерная физика /Rusia
Reviste publicaţiilor seriale Rusia:
(Actualizare decembrie 2011)

1. Автоматика и вычислительная техника ( св. том)/ ВИНИТИ http://www.edi.lv/lv/zur1_05/krievu-valoda/
2. Биотехнология (вып. св. тома)/ ВИНИТИ
3. Ботаника (разд. св. тома) / ВИНИТИ
4. Вирусология. Микробиология (разд. св. тома)/ ВИНИТИ
5. Вычислительные науки (отд. вып.)/ ВИНИТИ
6. Генетика. Цитология (разд. св. тома)/ ВИНИТИ
7. География ( св. том) / ВИНИТИ
8. Геофизика ( св. том) / ВИНИТИ
9. Зоология (разд. св. тома)/ ВИНИТИ
10. Информатика ( отд. том)/ ВИНИТИ
11. Математика ( св. том)/ ВИНИТИ
12. Механика ( св. том)/ ВИНИТИ
13. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение: Библ. Указ. / ИНИОН
14. Общие проблемы биологии (раздел св. тома) / ВИНИТИ
15. Политическая наука (аналит.инф.)/ ИНИОН
16. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов: Обзорная информация / ВИНИТИ
17. Психология (вып. св. тома)/ ВИНИТИ
18. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Государство и право/ ИНИОН
19. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.История / ИНИОН
20. РЖ . Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Литературоведение / ИНИОН
21. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Науковедение / ИНИОН
22. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Социология / ИНИОН http://www.jesaulov.narod.ru/Code/books_reviews_social.html
23. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Философия / ИНИОН http://www.jesaulov.narod.ru/Code/books_reviews_social.html
24. РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Отеч. и зарубежная лит-ра. Сер.Языкознание / ИНИОН
25. Физика (св. том)/ ВИНИТИ
26. Физико — химическая биология (разд. св. тома.)/ ВИНИТИ http://lib.rushkolnik.ru/text/37456/index-1.html
27. Физиология и морфология человека и животных (разд. св. тома)/ ВИНИТИ
28. Химия ( св. том)/ ВИНИТИ
29. Экология человека (отд. вып.) ВИНИТИ