24 februarie 2014

REVISTE INTERNAȚIONALE CU IMPACT FACTOR

Biblioteca vă prezintă o listă a revistelor internaționale
 cu Impact Factor din anul 2009.

1.609
2.422
3.167
3.253
2.040
2.422
2.745
1.299
1.871
2.133
1.659
3.085
2.322
2.252
1.776
2.308
0.711
1.426
1.867
2.367
1.268
1.412
2.414
4.684
3.612
1.987
2.905
2.433

PER ASPERA AD ASTRA

Istoria este cea dintâi carte a unei naţii.
Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.
Nicolae Bălcescu (1819–1852.)

IGOR CHIOSA, Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan” a AŞM

La data de 14 februarie 2014 ora 11.00 în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale Andrei Lupan” a AŞM a avut loc un eveniment reprezentativ pentru comunitatea ştiinţifică din RM: lansarea volumului Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii, autor dr.,conf. univ. Liliana Rotaru.
Lansarea lucrării a fost onorată cu prezenţa unor personalităţi importante din mediul ştiinţific basarabean: viceministrul culturii, dr. conf. univ Igor Şarov,  secretarul ştiinţific general al AŞM, dr. hab Aurelia Hanganu, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. conf. univ Ion Gumenâi, şeful Departamentului de Istorie a Românilor, Universală şi Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. hab. prof. univ. Ion Eremia, dr. hab. prof. univ. Valentin Tomuleţ, dr. conf. univ Dumitru Sârghi, dr. hab. Constantin Solomon, dr. conf. univ Tudor Candu, Stelian Culea, precum şi prieteni, colegi, absolvenţi şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Moderatorul evenimentului a fost decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Ion Gumenâi.
Domnul Ion Gumenâi a menţionat că autorul volumului, Liliana Rotaru este unul dintre cei mai buni tineri specialişti din Republica Moldova în studierea istoriei contemporane, în special în Istoria Asiei şi Africii, manifestându-se atât pe tărâmul ştiinţific, cât şi pe cel pedagogic, fiind îndrăgită de către studenţi şi colegi. Liliana Rotaru este de asemenea şi autorul mai multor suporturi de curs, fapt care a facilitat asimilarea unui subiect dificil şi slab studiat în spaţiul pruto-nistrean precum istoria continentului asiatic şi a celui african, a menţionat decanul.
La rândul său, viceministrul culturii Igor Şarov a reiterat faptul că lucrarea se încadrează  cronologic în prima parte a perioadei contemporane, o perioadă dificilă, marcată de schimbări majore în istoria continentelor abordate de către autor. Lucrarea dă dovadă de profesionalism şi exigenţă dusă la culme. I. Şarov de asemenea a opinat că volumul reprezintă o lucrare de popularizare a ştiinţei istorice printre studenţi, menţionând şi colaborarea fructuoasă dintre BSC “A. Lupan” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM.
Secretarul ştiinţific general al AŞM, Aurelia Hanganu a subliniat că lucrarea reflectă profesionalismul şi tenacitatea autorului de care a dat dovadă atât în elaborarea preţiosului studiu, cât şi pe parcursul activităţii sale ştiinţifice. Afirmând convingător: să fie toți îndrăgostiți de cartea doamnei Liliana Rotaru ca de Ziua Îndrăgostiților și răspândită în comunitate asemeni poeziei lui Grigore Vieru.
Profesorul universitar Valentin Tomuleţ a ţinut un discurs înflăcărat, în care a consemnat personalitatea multilaterală a distinsei autoare, imparţialitatea de care a dat dovadă analizând şi comentând materialul documentar expus în volum, precum şi meritul de a fi tradus documentele incluse în studio, fapt care va permite cititorilor să pătrundă în esenţa materialului factologic prezentat.  
Cercetătorul Stelian Culea  de la UPS Ion Creangă” a specificat că volumul este rodul unei munci ştiinţifice serioase care vine să diminueze deficitul de literatură în limba română privind istoria Asiei şi Africii.
Alţi vorbitori la eveniment (T. Candu, D. Sârghi, C. Solomon ş.a.) de asemenea au reiterat faptul că lucrarea reprezintă o muncă ştiinţifică serioasă care vine să completeze lacunele din istoriografia basarabeană privind subiecte delicate, pe alocuri exotice, cum este istoria altor continente.
Studenţii au apreciat la justa valoare efortul depus de dr. conf. Liliana Rotaru de a le facilita accesul la cunoştinţe, autoarea oferindu-le un izvor istoric în limba maternă.
Profund emoţionată, Liliana Rotaru a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi în sală pentru cuvintele frumoase adresate şi susţinerea de care au dat dovadă pe parcursul timpului. Autoarea a menţionat că lucrarea reprezintă rodul unei munci asidue de mai bine de şase ani. O atenţie deosebită, a reiterat domnia sa, a fost acordată documentelor: analizei, traducerii ş.a. Doamna L. Rotaru a menţionat că motivul care a stat la baza elaborării unui studiu voluminos este dorinţa de a oferi studenţilor şi cercetătorilor un instrument ştiinţific serios în limba română, care să le faciliteze însuşirea obiectului de studiu Istoria Ţărilor Asiei şi Africii.
Reieşind din considerentul că majoritatea literaturii de specialitate disponibilă în bibliotecile din Basarabia este în limba rusă (moştenire sovietică), pe alocuri imparţială, prezentând punctul de vedere al regimului sovietic, purtând o încărcătură dogmatică vulgară, monografia  Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii a Lilianei Rotaru se impune în faţa vechilor surse prin profesionalismul şi imparţialitatea autoarei, actualitatea şi veridicitatea informaţiilor, varietatea surselor bibliografice, lipsa oricărui tip de doctrină, analiza profundă a materialului factologic, precum şi multitudinea surselor documentare incluse în preţiosul volum.
Nu ne rămâne decât să mulţumim doamnei Liliana Rotaru pentru munca titanică depusă şi dârzenia de care a dat dovadă aventurându-se pe acest tărâm dur al ştiinţei. Pentru o personalitate cu profunde calităţi morale, precum este doamna profesoară L. Rotaru, cea mai bună recompensă pentru munca depusă poate să vină doar din partea studenţilor care trebuie să o bucure cu rezultate bune.
Sperăm că doamna Liliana Rotaru nu se va opri din escaladarea istoriografiei basarabene, în special, şi a celei româneşti, la general şi ne va bucura cu noi lucrări la fel de preţioase.

ÎI URĂM MULT SUCCES ŞI MARI REALIZĂRI!
18 februarie 2014

COLOCVIU: GRIGORE BOTEZATU REPERE ETNO-FOLCLORICE


Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM vă invită să participați în cadrul colocviului cu genericul Grigore Botezatu repere etno-folclorice, dedicat aniversării de 85 ani de la naștere. Care va avea loc miercuri, 19 februarie 2014, ora 15.00.

Moderator: Ana Brăiescu,
bibliotecar principal

Activitatea va fi organizata în sala mică de şedinţe.

ADRESA:
Str. Academiei, nr. 5A
Mun. Chişinău
Tel. (022) 79-89-39
E-mail: library@asm.md

Vă așteptăm!

13 februarie 2014

ARENDA SPAȚIILOR

 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei oferă un spectru întreg de servicii în domeniul chiriei de încăperi pentru diferite evenimente ce corespund celor mai înalte cerinţe şi sunt asigurate pentru confort maxim.  
   Abordarea individuală a organizaţiei, serviciile integrate şi mobilitatea mobilierului va oferi posibilitatea de a varia formatul evenimentului: masă rotundă, seminare, conferinţe, prezentări etc.
   Interiorul luxos al sălilor conferă solemnitate evenimentelor organizate aici.
   Serviciile şi echipamentul asigurat în săli: ecran de proiecţie, flipchart, videoproiector, televizor LCD, sistem de amplificare, echipament de traducere simultană, servicii de secretariat, acces la internet fără fir, notebook, Wi-Fi.

                                     PROGRAM DE ACTIVITATE: 
         Luni-Vineri - 8.00-17.00.
                                         Adresa: Str. Academiei 5a,
                                                   Tel: 022-72-70-26


12 februarie 2014

ISTORIA ASIEI ȘI AFRICII - LINKURI UTILE

Aparteidul in Africa de Sud (1917 - 1990)- http://istoria.md/articol/59/Aparteidul_in_Africa_de_Sud
Asia de Est, între tradiţie şi secularizare
CONSECINTELE CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL ÎN PLAN INTERNATIONAL-http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/istorie-universala/istoria-secolului-xx-6857.html
Croaziere Africa-http://www.turistik.ro/croaziere/destinatii-croaziera/Africa.
Date generale despre Africa-http://www.geografialumii.ro/africa
Dimensiuni politice și economice ale continentului
Jumatate de soare galben – o pagina din istoria Africii-http://www.koolhunt.ro/jumatate-de-soare-galben-o-pagina-din-istoria-africii/
PREISTORIE GENERALĂ
Some commentators predict that the 21st century will be the ‘Asian century’, marking a significant shift in power from West to East. If so, it will not be so different from the global order of the 19th century, says Thomas DuBois.- http://www.historytoday.com/thomas-dubois/asia-and-old-world-order
Strămoşul maimuţelor şi al omului era originar din Africa... sau din Asia?- http://www.descopera.ro/dnews/9710625-stramosul-maimutelor-si-al-omului-era-originar-din-africa-sau-din-asia

A selectat: 
Maria LEPĂDATU, bibliotecar, 
Secția E-informație

PREZENTARE DE CARTE

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM vă invită la prezentarea cărţii Ţările Asiei și Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii, autor dr., conf. univ. Liliana ROTARU, care va avea loc vineri, 14 februarie 2014, ora 11.00.
                               

                                                         Invitaţi de onoare:

      Aurelia HANGANU, dr. hab., conf. univ., Valentin TOMULEŢ, dr. hab., prof. univ.,    Igor ŞAROV, dr. conf. univ., Ion GUMENÂI dr., conf. univ., Stelian CULEA, Pavel COCÂRLĂ, dr. hab., prof. univ., Dumitru SÎRGHI, dr., conf. univ., Tudor CANDU, Sergiu MUSTEAŢĂ, dr., conf. univ. 


                 Din colecțiile bibliotecii de același autor 

    

    Istoria contemporană a ţărilor Asiei şi Africii: ghid metodic pentru studenţii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specialitatea Istorie / Liliana Rotaru. Chişinău: CEP USM, 2009. – 122 p.

Ghid metodic pentru perfectarea tezelor de licenţă/master / Liliana Rotaru, Maria Hamuraru. Chişinău: CEP USM, 2012. – 28 p.

Modernizare şi occidentalizare în ţările Asiei în perioada interbelică: ghid metodic: master, ciclul 2 / Liliana Rotaru. Chişinău: S.n., 2011. – 16 p.

Regimurile comuniste din Asia şi relaţiile lor cu URSS: ghid metodic pentru masteranzii Facultăţii de Istorie şi Filosofie, specialitatea Istorie / Liliana Rotaru. Chişinău: CEP USM, 2010. – 49 p.

Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii / Liliana Rotaru. Chişinău, 2013. – 578 p.

11 februarie 2014