30 noiembrie 2013

ERA CĂRŢILOR FĂRĂ MIROS

     A înlocuit dicţionarul, enciclopedia, caietul, cartea... şi lista poate  continua. Este pentru mulţi cel mai bun prieten, ceea ce întristează. Câştigă tot mai mult teren în lupta împotriva bibliotecilor şi asta întristează şi mai tare.
   Indiscutabil, Internetul este invenţia secolului XX. Datorită lui, viaţa a devenit mai uşoară. Iar noţiunile de timp şi distanţă au căpătat o cu totul altă conotaţie. Avem acces nelimitat la informaţie, deci acum necunoaşterea nu mai are nicio scuză.            Tainele istoriei, biologiei sau fizicii sunt la doar un click distanţă. Însă e uşor să pierzi simţul minutelor atunci când rătăceşti prin labirintul gigabiţilor, astfel, încât la sfârşitul zilei nu mai ştii ce ştii.Lipsa informaţiei te izolează, iar uneori, cred că şi multitudinea infomaţiilor, care vin din cele mai diverse canale, are acelaşi efect asupra noastră – ne izolează într-o cameră plină de ştiri, noutăţi, lucruri senzaţionale.
Am uitat cum e să stai la coadă la bibliotecă, să cauţi cu disperare o carte înainte de examen sau să te delectezi dimineţile cu cotidianul cumpărat de la chioşc. Copacii, care altădată urmau să fie sacrificaţi în numele lecturii, ne spun mulţumesc.
    Cum rămâne însă cu romanticii care adoră mirosul inconfundabil al cărţii proaspăt scoase din tipar? Sau cel al unei cărţi vechi, cu istorie, primită în dar de la bunicul...recitită de zeci de ori şi „personalizată” cu notiţe scrise cu creionul.
  Îşi mai aminteşte cineva plăcerea găsirii unei flori sau frunze uscate, păstrată cu grijă de filele cărţii preferate?...
 Probabil sunt demodată, dar nu pot să-mi imaginez citindu-l pe Eminescu sau Dostoievski de pe ecranul unui laptop sau iPad. Răsfoitul paginilor, semnul de carte şi însăşi cartea, ţinută cu mândrie pe noptieră mi se par elemente la fel de importante ale plăcerii unei lecturi ca procesul propriu-zis.
   Să fie clar. Nu mă declar împotriva noilor tehnologii. Mai mult, nu mi-aş mai putea imagina viaţa fără ele. Dar, haideţi să le folosim inteligent. Adică moderat. Să nu catalogăm tot ce-i tradiţional drept depăşit.
    Să le oferim copiilor noştri aceeaşi plăcere care am simţit-o şi noi. Pentru că din fericire, „Albinuţa” lui Grigore Vieru nu poate fi încă, downloadată de pe net.
                    
                                                         A publicat: 
 Maria BALABAN,
bibliotecar principal,
secţia Completarea şi Evidenţa Colecţiilor

29 noiembrie 2013

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIILOR DE ŞTIINŢE (IAAS/МААН)

Realizările Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică

     Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a s-a bucurat de succes în rândurile comunității ştiinţifice şi bibliotecare din ţară.
Salonul Internațional de Carte Ştiinţifică şi Didactică a cuprins un vast program de acţiuni culturale şi ştiinţifice incluzând o suită de lansări şi prezentări de cărţi noi, conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Biblioteca ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii”, expoziţii tematice.
        În cadrul salonului au participat edituri din Republica Moldova şi din alte ţări, centre culturale şi ştiinţifice, activitatea cărora este editarea şi difuzarea cărţilor ştiinţifice şi didactice. De asemenea, au fost invitați, în calitate de raportori, reprezentanți ai bibliotecilor știinţifice, universitare din țară şi de peste hotare.

     Programul de lansări de cărţi noi al Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică a fost bogat şi valoros. În total în zilele salonului (28 octombrie – 1 noiembrie) au avut loc circa 20 de lansări de carte și peste 40 de prezentări la stand.
    Un interes deosebit pentru comunitatea ştiinţifică a fost prezentarea standului de carte ştiinţifică editată de Asociaţia Internaţională a academiilor de Ştiinţe (IAAS/МААН).
    Asociaţia Internaţională a academiilor de Ştiinţe este o organizaţie internaţională non-guvernamentale, stabilită pentru a uni eforturile academiilor de Ştiinţe (din 15 ţări), să abordeze multilateral provocările ştiinţifice critice, a menţine relaţii de colaborare şi dezvoltarea de noi legături creative printre oamenii de ştiinţă.
       Moderatorul expoziţiei la standul (IAAS/МААН) a fost dl Alexandr Yurievich Mozdakov, directorul adjunct pentru relaţii internaţionale, activităţi de export şi expunere a publicaţiilor Editurei « Nauka » RAN. În cadrul acestei expoziţii de carte ştiinţifică au participat 8 membri ai Asociaţiei. Participanţii acestei expoziţii au expus publicaţii ştiinţifice de o tematică variată (cărţi în domeniile matematică, ştiinţe fizice, chimie, literatură, istorie, geografie, biologie, dicţionare, sănătate, informatică ş.a.
    Ne bucură faptul că Biblioteca a primit în dar majoritatea documentelor lansate la Salon.
     La moment aşi vrea să prezint producţia editorială a celor 8 participanţi din Rusia, Belorusia şi Ucraina.
1      Editura «Nauka» din Moscova a fost prezentă cu 16 titluri de publicaţii ştiinţifice cu o tematică variată.
        Biblioteca de Ştiinţe Naturale a Academiei de Ştiinţe din Rusia, Moscova ne-a donat 6 titluri de cărţi din diferite domenii în special din biblioteconomie.
          Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia, Sankt-Petersburg ne-a transmis o donaţie alcătuită din 22 titluri de cărţi din literatura rusă, istoria,economie, cataloage literare şi biblioteconomice.
         Editura Universităţii din Ural, Ekaterenburg ne-a oferit cu titlu de donaţie 9 exemplare de cărţi recent editate.
         Editura Centrului Ştiinţific Sudic al Academiei de Ştiinţe din Rusia,  Rostov pe Don ne-a dăruit 2 cărţi istorice.
        Casa editorială «Беларуская навука» din Beloruria, Minsk ne-a transmis o donaţie alcătuită din  21 titluri de cărţi în domeniile, artă, literatură, istorie, biblioteconomie, cultură şi civilizaţie.
       Editura «Наукова думка» din Ucraina, Kiev  ne-a oferit 10 titluri de publicaţii recent editate din domeniile istorie, biologie, matematică şi fizică.
         Editura “Академперiодика”  din Ucraina,  Kiev a fost  prezentă cu 10 titluri de carte din literatura ucraineană, ecologie şi fizică.
Biblioteca Ştiinţifică Centrală «A. Lupan » le mulţumeşte tuturor donatorilor, care au contribuit la includerea, în colecţiile bibliotecii, a numeroase documente de mare valoare, unele având o importanţă deosebită pentru comunitatea ştiinţifică şi diferite categorii de utilizatori.

Elena BOȚAN-GAIANA, 
șef secţie Completarea și Evidența Colecțiilor

REVISTA „DIN TRECUTUL NOSTRU” (1933-1939): CERCETĂRI BIBLIOGRAFICE ŞI INFORMATIVE


Lansarea noului volum al dlui Ion Şpac în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a 2-a, 2013.

         Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei a marcat în anul 2013 două date remarcabile: 85 de ani de la fondarea la 1 noiembrie 1928 a Bibliotecii Comitetului Ştiinţific Moldovenesc şi 50 de ani de la organizarea la 25 septembrie 1963 a actualei Biblioteci Academice. În cadrul activităţilor ştiinţifico-culturale consacrate jubileului în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013 a fost organizat Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a 2-a, la care au participat edituri din ţară şi de peste hotare, biblioteci universitare şi publice, institutele ştiinţifice ale AŞM.
        Pe parcursul desfăşurării salonului au avut loc un şir de manifestări ştiinţifico-culturale: conferinţa ştiinţifică internaţională „Biblioteca ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii”; conferinţa ştiinţifică jubiliară „Biblioteca ştiinţifică – 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică”; Workshop: Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer / Dr. Frans Lettenstrom, Dr. Prashanth Mahagaonkar; lansări şi prezentări la stand a publicaţiilor editurilor, institutelor ştiinţifice şi din colecţiile bibliotecilor.
         Dintre multitudinea de publicaţii prezentate menţionăm noul volum:  Şpac, Ion. Revista „Din trecutul nostru” (1933-1939) : cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac; coord. şt.: Aurelia Hanganu; red. bibliogr.: Diana Rotaru; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan”. – Ch.: S. n., 2013. – 216 p.  Lucrarea include 937 de descrieri bibliografice ale documentelor depistate, efectuate în conformitate cu principiile corespunzătoare standartelor de stat. 
    Materialul este aranjat conform Clasificării zecimale universale în următoarele capitole: „Presă. Bibliografie” (Generalităţi), Religie”, Probleme sociale”, Economie”, Învăţământ. Cultură. Ştiinţă”, „Artă”, „Literatură”, „Istorie. Geografie. Etnografie. Arheologie. Biografii” (Figuri eminente). Pentru a facilita cercetările şi depistarea informaţiilor necesare, se recomandă adresarea la indexurile auxiliare: Indexul de nume, Indexul etno-geografic, Indexul de materii (tematic) şi Indexul de pseudonime şi criptonime. Volumul cuprinde şi texte din cuprinsul revistei, precum şi articolele „O revistă basarabeană de genealogie” (În loc de prefaţă) semnat de Ion Şpac şi „Gheorghe Bezviconi – ultimul romantic al istoriei basarabene” de Iurie Colesnic.
        Expunându-ne referitor la aspectele caracteristice ale revistei „Din trecutul nostru”, constatăm că este o publicaţie istorică, în special de geneologie basarabeană, editată la Chişinău între anii 1933-1939. Majoritatea materialelor publicate în ea aparţin istoricului şi omului de cultură Gheorghe Bezviconi, întemeietorul revistei, şi se referă la istoria Basarabiei din sec. XIX, în special despre boierimea şi nobilimea din ţinut.
         Volumul în cauză continuă şirul celor mai prestigioase reviste basarabene scoase în evidenţă şi cercetate de bibliograful Ion Şpac: „Viaţa Basarabiei”, „Arhivele Basarabiei”, „Şcoala basarabeană”, „Revista Asociaţiei Învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi”, „Luminătorul”, „Cuget Moldovenesc”, „Cuvânt Moldovenesc” etc. Menţionăm meritul incontestabil al autorului Ion Şpac, care cu abilităţile sale de recunoscut şi apreciat exeget al istoriei presei periodice de limbă română, a reconstituit importante pagini din activitatea acestor publicaţii periodice, aducând în circuitul ştiinţfic informaţii valoroase cu privire la aportul lor la dezvoltarea spirituală şi culturală a românilor basarabeni în perioada 1907-1943.
         Menţionăm că autorul volumului a publicat la tema respectivă lucrările Revista Arhivele Basarabiei, 1929-1938: studiu documentar-informativ (Ch., 2006), Revista Viaţa Basarabiei, 1932-1944: cercetări bibliografice şi informative (Ch., 2002), Pagini de istorie a presei periodice basarabene (Ch., 2010), precum şi alte zeci de studii consacrate jurnalismului basarabean interbelic, profiluri a autorilor, devenind susţinător de rubrici în presa contemporană: „Autori de la „Viaţa Basarabiei”, „Autori de la „Şcola Basarabeană”, „Probleme de literatură, istorie ...”        
     Remarcăm faptul că Ion Şpac contribuind substanţial la valorificarea jurnalismului basarabean interbelic, a adus printre noi nume de oameni de cultură şi ştiinţă, reprezentanţi ai învăţământului, economiei naţionale, feţe bisericeşti, maeştri ai artelor şi diverse personalităţi remarcabile – patrioţi renumiţi în acele timpuri, defaimaţi şi uitaţi în perioada sovietică.
Astfel, dumnealui a contribuit la reîntronarea adevărului istoric dintre Prut şi Nistru. Constatăm că lucrările sale reprezintă un bogat tezaur atât pentru specialiştii domeniului, cât şi pentru cercetătorii istoriei şi culturii neamului nostru.
                                                                                                                   Publicat de:   Raisa VASILACHE, 
șef secție Bibliografie și Informare

27 noiembrie 2013

LECTURI ACADEMICE - ACADEMICIAN VALERIU PASAT

Lecturi Academice „De la Basarabia la Republica Moldova: frământări personale în contextul evenimentelor istorice” Academician Valeriu PASAT.

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - PROMOVARE ÎN MASS-MEDIA SI ON-LINE


Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică.  - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=5792&new_language=0
Workshop: Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=5807&new_language=0

Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer. - http://www.serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/2013/11/free-workshop-springer-in-publishing.html


Chişinăul este gazda Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică. – http://www.trm.md/ro/cultura/chisinaul-este-gazda-unui-salon-international-de-carte/Începând de astăzi, 28 octombrie, timp de cinci zile, la Chişinău va avea loc Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a. Evenimentul este dedicat aniversării a 85-a de la fondarea Bibliotecii Științifice pe lângă Comitetul Științific Moldovenesc și jubileului de ani 50 de la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. 


În cadrul Salonului vor avea loc prezentări şi lansări de carte ştiinţifică editată în Republica Moldova, România şi Rusia, va fi organizat un seminar pentru autorii de publicaţii ştiinţifice Get Read. Publish with Springer, se for desfăşura lucrările conferinţei ştiinţifice internaţionale „Biblioteca Științifică – pilon spre edificarea societății cunoașterii”. Evenimentele din cadrul Salonului se vor desfăşura în sediul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a Academiei de Ştiințe din Moldova.


Aniversarea bibliotecii cu multe noutăți editoriale, articol în ziarul Jurnal de Chișinău - http://jc.md/aniversarea-bibliotecii-cu-multe-noutati-editoriale.


Citește mai mult: Chişinăul este gazda Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică | Stiri Moldova, video, stiri, stiri online IPNA "Teleradio-Moldova" http://www.trm.md/ro/cultura/chisinaul-este-gazda-unui-salon-international-de-carte/#ixzz2jZiYSDAi 


Expoziţia "Publicaţii ale cadrelor didactico – ştiinţifice ULIM - valoros patrimoniu documentar" în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică 28 octombrie - 1 noiembrie 2013 Chişinău. – http://www.flickr.com/photos/55523218@N02/sets/72157637076259306/ 


Program-invitaţie salon. – http://www.scribd.com/doc/179577637/program-invita%C5%A3ie-salon 


Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică,ediţia a II-a 2013. – http://www.cnaa.acad.md/i/news/2013/24102013/program-invitatie.pdf


SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A II-A 2013. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/2013/09/salonul-international-de-carte.html


Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică de la Chișinău şi-a desemnat laureaţii. – http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/57/id/9715
La Biblioteca Ştiinţifică „A. Lupan” a AŞM şi-a încheiat astăzi lucrările cea de-a II-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică. În ultima zi a salonului a avut loc ceremonia de decernare a premiilor şi conferinţa aniversară „Biblioteca ştiinţifică – 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică”, relatează MOLDPRES. 
În posesia Marelui Premiu pentru cea mai bună bibliotecă on-line a intrat Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca şi Fondul Rusesc pentru Cercetări Fundamentale din Moscova. Premiul pentru cartea cu cea mai bună ţinută poligrafică l-a luat Institutul pentru Studii Enciclopedice al AŞM pentru volumul „Mănăstirile şi schiturile Moldovei, iar Th. D. Ene – premiul pentru cea mai populară carte a salonului – „Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaţionale”, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti. 
De premiul pentru cea mai academică prezenţă s-a învrednicit Victoriţa Trif pentru cartea „Profesia academică sau despre afacerea cunoaşterii" Editurii Academiei Române i-a revenit premiul pentru cea mai bună carte filosofică. Carmen Dobre de la Biblioteca Academiei Române s-a ales cu premiul pentru cel mai patriotic discurs despre patrimoniul bibliotecii. Apoi a avut loc conferinţa aniversară „Biblioteca ştiinţifică – 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică”. Cu ocazia acestui eveniment, colectivul bibliotecii a fost felicitat de preşedintele AŞM, Gheorghe Duca, prim-vicepreşedintele de onoare al aceleiaşi instituţii, Teodor Furdui, directorul Institutului de Chimie, Tudor Lupaşcu, dr. Maria Cosniceanu ş.a. Cea de-a doua ediţie a salonului s-a desfăşurat în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie.

Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică şi-a desemnat laureaţii. – http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsType=cul Chişinău, 1 nov. /MOLDPRES/. La Biblioteca Ştiinţifică „A. Lupan” a AŞM şi-a încheiat astăzi lucrările cea de-a II-a ediţie a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică. În ultima zi a salonului a avut loc ceremonia de decernare a premiilor şi conferinţa aniversară „Biblioteca ştiinţifică – 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică”, relatează MOLDPRES. 
În posesia Marelui Premiu pentru cea mai bună bibliotecă on-line a intrat Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca şi Fondul Rusesc pentru Cercetări Fundamentale din Moscova. Premiul pentru cartea cu cea mai bună ţinută poligrafică l-a luat Institutul pentru Studii Enciclopedice al AŞM pentru volumul „Mănăstirile şi schiturile Moldovei, iar Th. D. Ene – premiul pentru cea mai populară carte a salonului – „Website-ul corporatist – instrument de promovare a culturii organizaţionale”, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti. 
De premiul pentru cea mai academică prezenţă s-a învrednicit Victoriţa Trif pentru cartea „Profesia academică sau despre afacerea cunoaşterii" Editurii Academiei Române i-a revenit premiul pentru cea mai bună carte filosofică. Carmen Dobre de la Biblioteca Academiei Române s-a ales cu premiul pentru cel mai patriotic discurs despre patrimoniul bibliotecii. 
Apoi a avut loc conferinţa aniversară „Biblioteca ştiinţifică – 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică”. Cu ocazia acestui eveniment, colectivul bibliotecii a fost felicitat de preşedintele AŞM, Gheorghe Duca, prim-vicepreşedintele de onoare al aceleiaşi instituţii, Teodor Furdui, directorul Institutului de Chimie, Tudor Lupaşcu, dr. Maria Cosniceanu ş.a. Cea de-a doua ediţie a salonului s-a desfăşurat în perioada 28 octombrie - 1 noiembrie.

Are loc ceremonia de premiere a participanților la Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică. – http://www.publika.md/are-loc-ceremonia-de-premiere-a-participantilor-la-salonul-international-de-carte---tiintifica-si-didactica_1659291.html

Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică de la Chișinău şi-a desemnat laureaţii. – SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A DOUA, 1 NOIEMBRIE. – http://chisinaulacademic.blogspot.com

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A DOUA, 31 OCTOMBRIE. – http://chisinaulacademic.blogspot.com SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A DOUA, 30 OCTOMBRIE. – http://chisinaulacademic.blogspot.com

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A DOUA, 29 OCTOMBRIE. – http://chisinaulacademic.blogspot.com

SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE ŞTIINŢIFICĂ ŞI DIDACTICĂ, EDIŢIA A DOUA, 28 OCTOMBRIE. – http://chisinaulacademic.blogspot.com

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - 28 OCTOMBRIE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - 29 OCTOMBRIE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - 30 OCTOMBRIE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - 31 OCTOMBRIE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ – 1 NOIEMBRIE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

SALONUL INTERNAȚIONAL DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ - EXPOZIȚII TEMATICE. – http://serviciuleinformationalbscasm.blogspot.com/

Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a doua, 28 octombrie – 1 noiembrie. – http://caleidoscopstiintific-literar.blogspot.com/

Salonul internaţional de carte ştiinţifică şi didactică, ajuns la a doua ediţie. – http://www.cnaa.acad.md/news/2013/24102013/

 E bine ca există şi un astfel de eveniment – Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ajuns la ediţia a II-a. Organizatorii lui îl dedică aniversării a 85-ea de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Organizatorul acestei manifestări, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM, în cooperare cu partenerul general, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, Ministerul de Externe al României, parteneri – Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Studii Enciclopedice – au preconizat un vast program de acţiuni care se va desfăşura pe parcursul a 5 zile, 28 octombrie – 1 noiembrie curent. 
Să reţinem doar cele mai importante momente din acest program: Inaugurarea Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, prezentări lângă stand (Editura Academiei Române, Editura Nico, Targu-Mureş, Asociaţia Internaţională a Academiilor de Ştiinţe, din colecţiile bibliotecilor universitate şi ale unor instituţii academice din Republica Moldova), lansări de carte etc. Va fi prezentă şi renumita Editură Springer din Germania (a editat valoroşi savanţi din Moldova), care va organiza un seminar cu eventuali noi autori de lucrări ştiinţifice din perspectiva publicării şi promovării lor prin reţeaua sa internaţională extinsă. 
În centrul atenţiei acestei săptămâni a cărţii ştiinţifice rămâne Conferinţa internaţională cu genericul “Biblioteca ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii”. De aici pornesc toate – să avem câţi mai mulţi cititori, inclusiv şi de carte ştiinţifică, doar cu oameni cărturari ne vom putea apropia mai mult de cunoaştere ce include valorile ştiinţifice, culturale şi spirituale ale unui neam, ale civilizaţiei umane. 
Doar într-o societate cultă se va dezvolta businessul mic şi mijlociu, industria, agricultura, care să ne asigure un nivel de viaţă decent. Cei care cred în carte, în lumina cunoştinţelor ei, ne invită la evenimentul mediatizat de noi – Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a. Harnicele doamne de la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM ne aşteaptă pe toţi, la care subscrie directorul instituţiei nominalizate, proaspătul doctor habilitat în filologie Aurelia Hanganu – Hotărârea Comisiei de atestare, nr.AT-5/9 din 3 octombrie 2013, a CNAA. 
Felicitări cu prilejul ambelor evenimente, succese la sărbătoarea cărţii şi în continuare! Tatiana Rotaru, consultant al CNAA Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a doua 28 octombrie - 1 noiembrie 2013 Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei vă invită să participați în cadrul Salonului Internațional de Carte Științifică și Didactică, ediția a II-a, care se va desfășura în peroada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013.
Respectiva ediție a Salonului este dedicată aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Științifice pe lângă Comitetul Științific Moldovenesc și a 50-a aniversare de la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei. – http://clubbib2.wordpress.com/2013/10/29/salonul-international-de-carte-stiintifica-si-didactica-editia-a-ii-a/

Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică, ediția a II-a. – http://bsclupan.asm.md/?lng=2&action=show&cat=43&obj=1466 Lucrări grafice din România pentru Academia Militară. – http://www.academy.army.md/relatii-publice/evenimente/
 Astăzi, 29 octombrie 2013, în incinta bibliotecii Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” a avut loc o donație de lucrări grafice, autorul cărora este Constanța Abălașei – Donosă, maestru de arte din Brăila, România. Constanța Abălașei – Donosă, participă în perioada 28 octombrie -1 noiembrie 2013, la „Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică”, organizat de Biblioteca Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a Moldovei. Donația conține 22 de lucrări.

Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a. – http://indexare-catalogare.blogspot.com.


LANSARE DE CARTE - INSTITUTUL DE GEOGRAFIE ȘI ECOLOGIE

Salonul Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a II-a, dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lângă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
 Programul de Salon include multe interesante prezentări, expoziții, lansări, comunicări. Dar am fost deosebit de interesat în prezentarea de publicaţiile  de la Institutul de Geografie şi Ecologie. Programul a fost asigurat de autorii:
 Florea Serafim. Aglomeraţia oraşului Chişinău: Studiu de geografie umană.
 Chişinău, 2013.
 Orest Melniciuc. Pavodki I navodnenia na rekah Moldovy. Chişinău, 2012.   
 Adam Begu. Biogeografia. Chişinău, 2012; Ecobioindicaţia. Chişinău, 2011.
     Cele mai interesante, în opinia mea, a fost lansarea cartei de Orest Melnichuk. Pavodki I navodnenia na rekah Moldovy. Chişinău, 2012.Toţi moldovenii ştiu ce dezastre naturale sunt pentru noi viituri şi inundaţii, care apar mai frecvent, ce fel de material şi daunele morale acestea determina bugetul Republicii, precum şi persoanele afectate. Cartea dedicată analizei actual al cercetărilor asupra scurgerii de viitură pe rîurile din Republica Moldova (Prut şi Nistru). 
   Un capitol aparte este consacrat modelarea matematică de procese hidrogeologice. Au fost evaluaţi şi standartizaţi parametrii principali ai scurgerii de pantă şi de albie care fac parte din formulele de calcul de structura genetic. Autor a prezentat şi standarde  de reglementarea viituri şi inundaţiile.   
     Având în vedere că activez în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bibliograf în Secția Bibliografie și Informare, având ca temă de cercetare bibliografică este "Problemele resurselor acvatice în Moldova", pentru mine, această monografie este cel mai în timp util şi relevante subiect.
      Direcţiile prioritare ale mele activităţi informative şi analitice este crearea de bibliografii etnografice-tematice. Pentru exemplu:
1."Problemele resurselor acvatice în Moldova" 1994-2005. – Chişinău, 2007. – www. bsclupan. asm. md; www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com

2."Problemele resurselor acvatice în Moldova" 2006-2009.  – Chişinău, 2011. –  121 p. – www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com
 3."Problemele resurselor acvatice în Moldova" 2010-2013. Chişinău, 2013. –   www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com
  4.“Managementul resurselor acvatice” : 2013 – Anul Internaţional al Cooperării în domeniul Apei. – Chişinău, 2013. – www. bsclupan. asm. md;  www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com
 5.”Resursele naturale al Republicii Moldova”. 1990-2012. Chişinău, 2012. –   www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com
        În concluzie, prin urmare, am facut o prezentare de informaţii a blog-ul nostru : www.resurseleacvaticewebliografie.blogspot.com
 pe site-ul bibliotecii : www. bsclupan. asm. md
     În ciuda faptului că blogul este format din diverse postări  ce prezintă informații despre resursele acvatice dedicate: oamenilor de ştiinţă, cercetători, doctoranzi, şi studenţi ar trebui să ştie ce produse de informaţii are o bibliotecă. Special pentru personalul de cercetare al Institutul de Geografie şi Ecologie, care sunt responsabile de resursele acvatice în secţiunea blog-ul deschis, care va fi postat listele de lucrarile lor.
    Am pregătit listele de lucrările  ştiinţifice ale savanţii pentru blog: Tudor Lupaşcu, Maria Sandu, Petru Cocîrţă, Orest Melniciuc.  

PREZENTARE LA STAND - INSTITUTUL DE ISTORIE AL AȘM

În cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, editia a II-a, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Bibliotecii Ştiinţifice pe lingă Comitetul Ştiinţific Moldovenesc şi jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinte a Moldovei care s-a desfăşurat între 28 octombrie si 1 noiembrie 2013 a avut loc un eveniment ştiinţific deosebit, este vorba de prezentarea colecţiilor de cărţi din Republica Moldova, Rusia si Romania.
Prezentarea a fost deschisă la 31 octombrie 10.30 de către directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “A. Lupan” Aurelia HANGANU, menţionând importanţa colecţiilor de carte ştiinţifică în fodul bibliotecii noastre.
M-a impresionat mult această prezentare a Institutului de Istorie al AŞM şi a facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii de Stat din Moldova, cu colecţia de carte pe care a prezentat-o istoricul Demir DRAGNEV, Membru Corespondent al Institutului de Istorie al AŞM şi decanul facultăţii, Ion GUMENÎI. Au fost expuse public câteva din lucrările noi publicate ale istoricilor ca: Anatol PETRENCU cu lucrarea “Istoria Contemporană. Studii, materiale, atitudini”, Ion EREMIA “Chestiunea Basarabiei”, Valentin TOMULEŢ “Basarabia în epoca modernă” în 3 volume şi “Basarabia în sistemul economic şi politic”, Dinu POŞTARENCU “Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă”, “Istorie şi credinţă în preocupările academicianului Andrei Eşanu”, revista “Promemoria” şi “Dystopia” etc.
Demir DRAGNEV a apreciat înalt munca ştiinţifică depusă de către autorii noii ediţii, menţionând că aceste carţi sunt destul de appreciate, a descris conţinutul acestor lucrări, la care autorii au depus o munca destul de mare, pentru ca viitorilor istorici să le fie mult mai uşor să însuşească şi să cerceteze domeniul ales.
La eveniment au luat parte academicieni, oaspeţi şi personalul bibliotecii.
      Au fost făcute donaţii din colecţiile de carti ale istoricilor pentru Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”care va contribui la satisfacerea dorinţelor de lectură a utilizatorilor, la sporirea gradului de diseminare a informaţiilor istorice veridice.

A publicat: Tatiana CELPAN

18 noiembrie 2013

FREE WORKSHOP SPRINGER IN PUBLISHING: GET READ. PUBLISH WITH SPRINGER


The Central Scientific Library „Andrei Lupan” Academy Science of Moldova, in colaborating with Springer organized on Thursday, October 31st, 14.00 til 18.00 a free Workshop on An insider’ Guide to Getting Published in Research journals. At this workshop was invited different kinds of users, students, researchers, librarians and writers interested in how to publish an article at Springer. The workshop was moderated by Dr. Aurelia Hanganu, director of the library and the speakers were Dr. Frans Lettenstrom and Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer.
Background information on Springer:
Knowledge, information and quality – these are the three things that shape Springeer Science+Business Media’s business activities. Springer develops manages and disseminates knowledge – through books, journals and the Internet. Springer works with world’s best academic and authors in long-standing loyal partnerships based on mutual trust.
Springer aims to offer excellence – more than 150 Nobel prize winners have published with Springer to the present date. Many of the publications are considered authoritative works in their field, read by academics and students, used by libraries and universities, academic professionals and practitioners in various branches of industry.
Outline of the workshop:
Get tips from one of the leading journal publishers on the criteria governing the selection of academic papers for publication in international journals. The publisher will also share with the audience the reviw process and give advice to authors on the preparation and submission of article.

Brief introduction to Springer’s history and strategy, speaker Dr. Frans Lettenstrom:

Dr. Frans Lettenstrom presented the Springer’s history and strategy, archival rights, Springer quality and traditions, mainlined the importance of the original reports of data/theory, assert priority, correspondence between scientists, the industry of publishing, from the movable type-printing in China, Guttenberg technology, Journal des Savants (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/jds), Philosophical transactions from London. Dr. Frans Lettenstrom described the evolution of digital era (1969 the evolution and structure of the Internet, 1989 appearance of the world wide web, 1996-2012 the citations) and how the information can be publish on a scientific database.
In Springer we can find 15.000.000 scientist from different countries on the world, 50.000 of scientific books, 1000 of publishers, e-journals, e-books, a big database for researchers and academics.
Springer has a global presence, is one of the world’s top science, technical and medical publishing houses with a strong focus on the academic market. In previous years the Springer Online Branding Concept was incoherent because there were no branding guidelines and rules for new web platforms. The Vision for our Journey with Springer was to create a branding strategy which works in both worlds and uses the same basic elements to deliver a unique visual language.

How to write for and Get Published in Scientific Journals speaker Dr. Prashanth Mahagaonkar editor, Business Springer Heidelberg, Germany.

Dr. Prashanth Mahagaonkar presented Types of journals: Letters journals, Traditional academic research journals, Review, Professional journals, Journal selection, How to choose the right journal on www.springer.com, journal pages, and endanzediting.com, journal selector. 

Published by: CATEREV CRISTINA

10 noiembrie 2013

ZIUA ȘTIINȚEI

În scopul consemnării Zilei ştiinţei, sărbătoare profesională a lucrătorilor din domeniul ştiinţei şi inovării care, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 22.11.2010, se marchează anual la data de 10 noiembrie, Biblioteca Științifică Centrală A. Lupan a AȘM organizează expoziția de carte Știința în societatea cunoașterii.
Mesajul de felicitare al dlui. Iurie LEANCĂ.