24 iulie 2013

SEMINAR ON-LINE

În cadrul sesiunilor de instruire continuă, bibliotecarii participă la acest seminar dedicat culturii informaţionale şi cercetării în bibliotecile ştiinţifice: 

Moderator: Lenuţa URSACHI, bibliotecar, Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi

Seminarul va fi prin skype,
24 IULIE miercuri, ora 10:00

19 iulie 2013

ELENA POSTOLACHI-IAROVOI: PROTECTOAREA ETNOGRAFIEI NAŢIONALE

INMEMORIAM

Doamna Etnografiei naţionale născută în luna Mărţişor, a lăsat în urmă ecoul ethosului popular în simbolurile nemuritoare pestea veacuri: costumul naţioanl, ia, brâul, covorul ţesut în firele amintirilor, naframa ţărănească, valori perene la poarta sufletelor.
În amintirea Elenei Postolachi, creatoare de valori tradiţionale vom construi un patrimoniu ce va fi nemuritor peste veacuri

păstrate pentru generaţiile viitoare. Amintirea despre obiectele artei populare au să rămână vii prin filele bibliografiei: Elena Postolachi-Iarovoi: Protectoarea etnografiei naţionale.

Costumul popular, covorul, prosopul, năframa, brâul, bondiţa şi alte elemente, valori naţionale promovate, descoperite de E. Postolachi-Iarovoi îşi vor găsi locul în Casa mare a amintirilor – în biblioteca dedicată patrimoniului valorilor naţionale şi sperăm ca cei dornici de a cunoaşte istoria etnografiei, rafinamentul decorului şi a cromaticii reprezenatate în lucrările elaborate de către şi despre doctorul în istorie E. Postolachi-Iarovoi să cunoască adevăruri inclusiv prin imagini ale meşteşugului care reprezintă un patrimoniu cultural nemuritor. În acest scop bibliografia care cuprinde 400 de resurse informaţionale tradiţioanle şi on-line promovează activitatea prodigioasă a cercetătoarei de tradiţii şi ethos popular.

18 iulie 2013

EXPOZIŢIE VIRTUALĂ

GRAFICA ŞI SPIRITUL UMAN
AUTOR: GRIGORE PLĂMĂDEALĂ

Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan "vă invită să vernisaţi imagine create de Grigore Plămădeală.

Prezentarea expoziţiei va avea loc:
19 iulie, Vineri, ora 10:00

Vizionare plăcută!

16 iulie 2013

SEMINAR ON-LINE

Vă invităm să participaţi la seminare on-line pe platforma de resurse ştiinţifice Thomson Reuters. Seminarele au ca scop de a prezenta bibliotecarilor caracteristicile de bază și avansate ale resurselor informaţionale on-line Web of Knowledge / Web of Science, Journal Citation Reports, EndNoteBasic şi ResearcherID.
 

12 iulie 2013

65 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI NICOLAE DABIJA

Institutul Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chișinău, vă invită luni, 15 iulie 2013, ora 12.00 în Sala mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. 2), la lansarea CD-ului Rămâi, iubirea mea, rămâi, cu versuri de Nicolae Dabija în interpretarea actorilor Ninela Caranfil și Nicolae Jelescu.
Evenimentul va avea loc în cadrul Conferinţei ştiinţifice consacrate aniversării a 65 de ani de la naşterea lui Nicolae Dabija, membru de Onoare al Academiei Române, membru corespondent al Academiei de Ştiințe a Moldovei, poet, prozator, publicist, eseist, autor de manuale şi om politic. În cadrul evenimentului va fi lansată expoziţia aniversară Nicolae Dabija - Orfeu al destinului românesc, organizată de Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM.
REPERE BIBLIOGRAFICE
Nepot al arhimandritului Serafim Dabija, deportat în 1947 în Gulag, N.D. s-a născut la Codreni, raionul Cimişlia; în 1966 se înscrie la faculatea de Ziaristică, dar este exmatriculat pentru idei proromâneşti şi antisovietice, apoi reînmatriculat la Filologia din Chişinău, cu licenţă în 1972. Căsătorit, are 4 copii. Redactor la Tv Chişinău, la diferite reviste literare, iar din 1986 redactor şef la revista Literatura şi Arta, poet, eseist, militant pentru renaşterea naţională, pentru unirea Basarabiei cu România, a fost unul dintre principalii actanţi, alături de Grigore Vieru şi Leonida Lari ai mişcării care a culminat în 31 august 1989 cu recunoaşterea limbii române ca limbă oficială în Republica Moldova şi cu adoptarea grafiei latine. Acţiune încununată de succes. În 2005 a devenit preşedintele Forului Democratic al Românilor din Moldova FDRM, ce a reunit peste 150 de organizaţii civice neguvernamentale, cu cca 250.000 de membri, cu filiale în străinătate peste tot unde trăiesc români refugiaţi, exilaţi etc. FDRM este iniţiatorul Cererii din 26 decembrie 2006, de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Deputat. Membru de onoare al Academiei.
Poet de mari resurse lirice şi civice, dar şi ardent eseist în probleme legate de renaşterea naţională a românilor din Moldova, alcătuitor de manuale şcolare, de antologii lirice, animator al redeşteptării năpăstuiţilor basarabeni oprimaţi în ultimele 4-5 decenii de asuprire bolşevică şi de obstinată politică de mancurtizare, s-a remarcat în ultima vreme şi ca redutabil prozator, cu romanul Temă pentru acasă, ajuns la ediţia a treia, difuzat în cadrul unor turnee prin Basarabia, Rusia, România, prin toate oraşele, liceele, bibliotecile, la Târguri de carte etc. Un profesor de liceu le dă elevilor ca temă pentru acasă un subiect din Istoria Basarabiei răpite. Imediat este ridicat de acasă şi expediat în Siberia. Una dintre liceene îl urmează în Siberia, dinadmiraţie, din convinegeri naţionaliste, din iubire. Vor împărţi viaţa de deportaţi. Tânăra va muri. Nu însă şi iubirea, nici idealurile pentru care trăise până în ultima clipă.

DIN LUCRĂRILE OMAGIATULUI:
Cărţi de poezie:
Ochiul al treilea, Chişinău, 1975
Apă neîncepută, Chişinău, 1980
Zugravul anonim, Chişinău, 1985
Aripă sub cămaşă, Chişinău, 1989
Aripă sub cămaşă, Iaşi, 1991
Mierla domesticită, Chişinău, 1992
Dreptul la eroare, Chişinău, 1993
Lacrima care vede, Iaşi, 1994
Oul de piatră, Bucureşti, 1995
Fotograful de fulgere, Bucureşti, 1998
Cercul de cretă, Chişinău, 1998
Cerul lăuntric, Chişinău, 1998
Între dragoste şi moarte, Timişoara, 1998
Poezia, bucuroasă tristeţe, Timişoara, 1998
Tăceri asurzitoare, Galaţi, 1999
Aşchii de stele, Chişinău, 2002
Doruri interzise, Chişinău, 2003 (ed. I), 2004 (ed. a II-a)
Fulger înrourat, Ploieşti, 2005
Maraton printre gloanţe, Râmnicu-Sărat, 2008
101 poeme, Bucureşti, 2009
Poeme pentru totdeauna. Opera poetică, Iaşi, 2011
Proză:
Tema pentru acasă, roman, Iaşi, 2009 (ed. I), 2010 (ed. a II-a)
Tema pentru acasă, Chişinău, 2011
Nu vă îndrăgostiţi primăvara, nuvele, Chişinău, 2013
Eseuri:
Pe urmele lui Orfeu, Chişinău, 1990
Moldova de peste Nistru - vechi pământ strămoşesc, studiu documentar, Chişinău, 1990 (ed. I), 1991 (ed. a II-a)
Domnia lui Ştefan cel Mare, Chişinău, 1992
Libertatea are chipul lui Dumnezeu, Craiova, 1997
Icoană spartă, Craiova, 1998
Harta noastră care sângeră, Craiova, 1999
La est de vest, Craiova, 2001
Vai de capul nostru, Craiova, 2001
Însemnări de pe front, Craiova, 2002
Râul în căutarea mării, Craiova, 2003
Basarabia, ţara de la răspântii, Craiova, 2004
Bezna vine de la Răsărit, Craiova, 2005
Manuale:
Daciada, manual de istorie pentru clasa I, Chişinău, 1991
Daciada, manual de istorie pentru clasa II-a, Chişinău, Lumina, 1992
Nasc şi la Moldova oameni, povestiri pentru copii (carte de lectură pentru clasa IV-a), Chişinău, 1992
Literatura română pentru clasa a V-a, Chişinău, 1991 (în colab.)
Literatura română pentru clasa a VI-a, Chişinău, 2001 (în colab.)
Cărţi pentru copii:
Poveşti de când Păsărel era mic, Chişinău, 1980
Bondari cu motor, Chişinău, 2004
Opera tradusă:
Stihi (l. rusă), Chişinău, 1985
I skazala mne Jar-Ptiţa (l. rusă), Chişinău, 1985
Kryl'a pid soročko (l. ucraineană), Kiev, 1989
Photographer of lightning (l. engleză), Carolina de Nord, SUA, 2001
Blackbird Once WildNow Tame (l. engleză), Providence, SUA, 2003
La musa nuova (l. italiană), Pontecorvo, 2007
Poesia e amore (l. italiană), Roma, 2013

LINKURI UTILE

Intuiţia în eseistica lui Nicolae Dabija - http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2036

Youtube:

3 iulie 2013

COMEMORAREA LUI ŞTEFAN CEL MARE

Cu ocazia comemorării celor 509 ani de la trecerea în eternitate a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM prezintă expoziţia  virtuală tematică cu genericul „Ştefan cel Mare şi Sfânt - simbol peste veacuri”. Expoziţia poate fi vizualizată în holul bibliotecii, în perioada perioada 2-31 iulie 2013. Sunt expuse 70 de publicaţii editate din 1904 până în prezent în paginile cărora sunt evocate evenimente despre faptele de vitejie, războaiele şi ctitoriile din timpul domniei sale.