26 iunie 2014

DATABASE - SAGE RESEARCH METHODS CASES


SAGE Research Methods Cases is a collection of case studies of real social research, specially commissioned and designed to help you understand abstract methodological concepts in practice. No research project exists only on paper or in a vacuum, and these case studies will complement your theoretical understanding, at all levels, by exploring the difficulties, nuances and real-life decisions that researchers face.
SAGE Research Methods Cases has been carefully commissioned to match course content and to meet the needs of methods teachers, students and researchers, internationally. The collection is developed for use in class teaching or by students and researchers seeking applied understanding of research methods.  Each case is equipped with learning outcomes and discussion questions to guide and support understanding.
The Central Scientific Library “Andrei Lupan” of the Academy of Sciences has free access to this product until 23rd December 2014. Details: http://www.srmo.sagepub.com; http://www.srmo.sagepub.com/cases.
25 iunie 2014

PREZENTARE DE CARTE - "REVISTE ELECTRONICE: BAZE ŞI PERSPECTIVE"

Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" a AȘM 
vă oferă spre lectură o carte  științifică importantă: 

KELLER, Alice. Reviste electronice: baze și perspective. - Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. - 324 p.

Descriere: Publicaţia este ce-a de-a doua ediţie a lucrării "Reviste electronice: baze şi perspective", apărute la editura Argonaut sub semnătura Alice Keller. Beneficiind de o vastă experineţă în domeniul selecţiei, evaluării şi achiziţiei revistelor ştiinţifice, acumulate la Biblioteca ETH, Zürich, autoarea reuşeşte să realizeze o radiografie a mediilor electronice în contextul ştiinţelor şi cercetării, reunind în paginile lucrării sale ample informaţii despre revistele electronice, despre arhivarea acestora şi nu numai. 
Informaţia conţinută în volum este structurată prin intermediul a doisprezece capitole - Evoluţia actuală şi proiecte în domeniul revistelor, Consorţii de revistă, Arhivarea pe termen lung a acestora fiind doar câteva titluri care trezesc interesul. 

Cartea de faţă este parte a unei lucrări de doctorat susţinute la Universitatea  Humboldt din Berlin, completând cu noi informaţii prima ediţie a lucrării. Astfel actuala ediţie a fost îmbogăţită cu ultimele evoluţii în domeniul mediilor electronice pentru periodice şi cu proiecte de actualitate, fiind mai bine subliniate problemele utilizării revistelor electronice şi cele ale interpretării statisticilor de utilizare, consorţiile de cumpărare. 
Într-o perioadă în care revistele electronice au devenit un mediu obişnuit pentru toate bibliotecile ştiinţifice, după cum este subliniat de Wolfram Neubauer în cuvântul introductiv la cea de-a doua ediţie a publicaţiei, lucrarea "Reviste electronice: baze şi perspective" devine o importantă sursă de documentare pentru toti bibliotecarii şi cercetătorii interesaţi de înţelegerea fluxului de informaţii, fiind un important instrument de completare a fondurilor de literatură biblioteconomică din orice bibliotecă.


A elaborat:
Cristina CATEREV

24 iunie 2014

LISTA PUBLICAŢIILOR DIN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIC PRIMITE ÎN ANUL 2013

 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / aut. - alcăt.: Ludmila Costin; red. şt.: Ludmila Corghenci. – Ch.: ABRM, 2012. – 68 p.
 2. BAZARD, Pierre. Cum vorbim despre cărţile pe care nu le–am citit / Pierre Bazard; trad. Valentina Chiriţa. – Iaşi: Polirom, 2008. – 238 p.
 3. Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de formare şi comunicare: conf. nat. de informare şi documentare, Buzias, 18 noiem. 2011: ed. a 2–a / Univ. De Vest din Timişoara, Fac. De Ştiinţe Politice. – Timişoara: Ed. Universităţii de Vest, 2012. – 233 p.
 4. BUTUC, Liviu. Compendiu de biblioteconomie / Liviu Butuc. – Buzău: Aldin, 2011. – 465 p.
 5. Codex DIB la 1 octombrie 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch.: ULIM, 2007. – 71 p.
 6.  KELLER, Alice. Reviste electronice: baze şi perspective / Alice Keller. – Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. – 324 p.
 7. Managementul informaţiei şi al documentelor / coord.: Doina Banciu. – Bucur.: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. – 216 p.
 8.  NEGRU, Nina. Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova: ancheta sociologică naţ. desfăşurată în 2008 în bibl. Publice din ep. Moldova / Nina Negru. – Ch.: „Cu drag” SRL, 2013.– 262 p.
 9.  Opera Bibliothecariorum. 1990–2007: publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” /  repertoriu întocm. de Ana Maria Capalneanu. – Cluj – Napoca: Agronaut, 2008. – 201 p.
 10.  RAŢĂ, Valeriu. Biblioteca Municipală: portret din profil cultural / Valeriu Raţă. – Ch.: Foxtrot, 2013. – 260 p.
 11. Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных книг / ред. И.М. Беляева. – Москва: Изд–во Ломоносом, 2010. – 280 с.
 12. ЛЕОНОВ, Валерий. Библиотека Академии Наук: опыт биографии В. И. Леонов / Валерий Леонов. – Москва: Наука, 2013. – 200 с.
 13. ДЬЯЧЕНКО, Е.Д. Информационно–библиотечный совет РАН: 100 лет служения Академии Наук: 1991–2011 / Е.Д. Дьяченко. – С. – П: БАН, 2011. – 362 с.

19 iunie 2014

PREZENTARE DE CARTE - MANAGEMENTUL INFORMATIEI SI AL DOCUMENTELOR

Biblioteca vă prezintă o carte în domeniul ştiinţei informării:
MANAGEMENTUL INFORMATIEI SI AL DOCUMENTELOR. 

Domeniile de aplicare ale managementului informației și managementului conținutului sunt diverse: administrație publică, sănătate, învățământ, biblioteci. În fapt, principiile de management al informației (conținutului) sunt aceleași indiferent de domeniul de aplicare. Biblioteci de conținut digital sunt regăsite în toate sectoarele unde sunt folosite calculatoare și unde se operează cu informație digitală.
Lucrarea se adresează cercetătorilor în domeniul managementului informației și managementului conținutului în general, specialiștilor în domeniu dar și studenților care urmează să își construiască o profesie legată de managementul informației digitale.


O carte editată de Editura Universității din București.