20 ianuarie 2014

ATESTAREA BIBLIOTECARILOR 2014

Stimaţi membri,

Va trimit acest mesaj pentru a fi distribuit către comunitatea bibliotecară: 

Prin prezentul mesajul Vă informez că pentru 2014 atestarea bibliotecarilor din Republica Moldova va fi realizată conform Regulamentului privind modul de conferire a categoriilorde calificare a cadrelor bibliotecare aprobat la 7.02.2006.
Aceasta a fost confirmat de către Ministerul Culturii în cadrul intrevederii cu reprezenții Asociaţiei Bibliotecarilor din data de 18 ianuarie, a.c.
Pe parcursul 2014, se încurajează ca comunitatea bibliotecară să mențină un dialog constructiv pentru a oferi propuneri pentru proiectul Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci.
Asociația Bibliotecarilor, rămîne un garant pentru cominitatea bibliotecară, un forum al tuturor bibliotecarilor la nivel naţional de influentare a politicienilor și factorilor de decizie, un instrument ce vegheaza interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, o platformă de integrare în comunitatea globală bibliotecară, astfel vom fi în continuare deschiși pentru a primi sugestii ce ar redacta, îmbunătăţi proiectul noului regulament, pentru ca fiecare sa se regasească, sa fie apreciat și să exceleze profesional. 

Cu respect,
Mariana Harjevschi,
Director general, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu”
Tel/fax 022 22 33 60
Bd. Ştefan cel Mare și Sfînt nr. 148,
Chişinău, MD 2012, Republica Moldova

Preşedinte, Asociația Bibliotecarilor din Republica MoldovaFIZICIENII MOLDOVENI, REMARCAŢI LA LONDRA PENTRU DESCOPERIRI ÎN DOMENIUL NANOTEHNOLOGIEIE

Cercetătorii din Republica Moldova, Australia, Germania şi Franţa au elaborat o nouă metodă de fabricare a nanostructurilor în 3D din nitrură de galiu (GaN) cu ajutorul unui fascicul focalizat de ioni (FIB), scrie revista electronică Nanotechweb.Tehnica presupune aplicarea directă a unei sarcini negative pe suprafaţa GaN cu FIB, după care proba este preluată fotoelectrochimic, procedura care permite modelarea controlată a membranei ultrasubțiri şi nanocoloanei purtătoare. GaN este un tip de semiconductor folosit pe scară largă în aplicații electronice, dar și în optoelectronică, de exemplu la diode emiţătoare de lumină şi lasere. Materialul din care sunt făcute membranele GaN ar putea găsi de asemenea aplicarea și în sistemele nanoelectromecanice.
„Savanţii noştri au demonstrat în premieră că pot fi create nanoarhitecturi tridimensionale după un design original ce constă în prelucrarea suprafeţei unui material semiconductor cu un fascicul focalizat de ioni”, se spune într-un comunicat al Academiei de Științe a Moldovei. 
La realizarea invenţiei descrise au participat colaboratori de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM şi Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor din cadrul UTM (coautori membrul corespondent Ion Tighineanu şi dr.Veaceslav Popa). 
Oamenii de știință estimează că grosimea nanomembranelor este de circa 15 nm, și este aproximativ egală cu distanța (de 30 keV GA+) la care poate pătrunde un fascicul de ioni în matricea GaN. "Producerea  unei astfel de membrane ultrasubțiri Gan suspendate pe nanostructurile Gan este nemaipomenită. Noi putem produce membrane cu diferite grosimi, totodată ținând sub control energia fasciculului focalizat  de ioni", a declarat Tighineanu pentru nanotechweb.org.
Potrivit cercetătorului moldovean, "tehnica în cauză ar putea fi folosită în fabricarea nanostructurilor 3D bazate pe GaN, sistemelor nanoelectromecanice, dar şi dispozitivelor fotonice confecționate din acest material important din punct de vedere tehnologic". 
Elaborarea reprezintă un salt important în domeniul nanotehnologiilor compuşilor chimici cu proprietăţi piezoelectrice, precum este nitrura de galiu, şi deschide perspective largi pentru fabricarea diverselor dispozitive nanoelectro-mecanice. Nanostructurarea spaţială în trei dimensiuni rămâne încă o provocare pentru majoritatea materialelor electronice, iar soluţiile existente sunt foarte costisitoare. 
Lucrarea a fost realizată cu susţinerea Comisiei Europene prin proiectul MOLD-ERA şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Programul de Stat „Nanotehnologii şi nanomateriale”. Actuala elaborare nanotehnologică este a 5-cea la număr a savanţilor noştri pe parcursul ultimilor ani, selectată şi apreciată de site-ul londonez NanoTechWeb.org.  
Stereo-designul nanotehnologic, elaborat cu participarea savanţilor moldoveni, a fost recent publicat şi pe coperta revistei ştiinţifice Physica Status Solidi – Rapid Research Letters din Germania.15 ianuarie 2014

GRIGORE BOTEZATU - 85 ANI DE LA NAȘTERE

Grigore Botezatu (14 ianuarie 1929, Baraboi, judeţul Edineţ, România Mare) este un etnolog. Este fiul Anei (născută Burbulea) şi al lui Gheorghe Botezatu, ţărani răzeşi. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1954), fiind apoi cercetător ştiin­ţific, şeful secţiei de folclor (1979-1999) şi director adjunct al Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1991-1999). Şi-a luat doctoratul în filologie cu teza Genurile folclorice şi realitatea istorică (pe baza folclorului haiducesc) (1966). A fost distins cu titlul onorific „Om emerit" (1990) şi cu Premiul „Dacia", iar în 1995, cu Premiul „Simion Florea Marian" al Academiei Române.

EXPOZIȚIE VIRTUALĂZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII

Parlamentul a aprobat un proiect de hotărâre privind instituirea Zilei Naţionale a Culturii. 
Data de 15 ianuarie, zi în care s-a născut marele poet Mihai Eminescu, va fi marcată în R. Moldova ca Ziua Naţională a Culturii. Proiectul de hotărâre de a institiui o zi dedicată culturii româneşti a venit din partea deputaţilor fracţiunii PLDM. "Ziua 15 ianurie are o semnificatie simbolică pentru poporul nostru, pentru că e asociată cu naşterea lui Mihai Eminescu. În Europa, fiecare ţară este o zi a culturii, care e legată de numele unor personalităţi marcante. Vorbim limba lui Eminescu şi ne asociem aceloraşi valori spirituale şi culturale" a remarcat deputatul Ghenadie Ciobanu, unul din autorii proiectului.
În acest context Biblioteca Științifică Centrală ”Andrei Lupan” a Academiei de științe a Moldovei vă prezintă expoziția virtuală cu genericul Ziua Culturii Naționale, care poate fi vernisată și în holul bibliotecii în perioada 15 ianuarie - 1 februarie 2015. 
Adresa: Mun. Chișinău, MD 2028, 
Str. Academiei nr. 5A
Vă așteptăm!


COPYRIGHT & A2K ISSUES

Intellectual Property:
Global Congress on IP and Public Interest Adopts Principles for Negotiations
Inventor of World Wide Web Says Copyright Alert System Hurts Democracy
Writer, Doyle estate dispute copyright on Sherlock
What Could Have Entered the Public Domain on January 1, 2014? (USA)
Open Access, A2k & Scholarly Communication:
Open is Not Enough : Grey Literature in Institutional Repositories
Nature Publishing Group Announced OA Journal
Two Different Kinds of Open Access Buttons
Caltech Adopts Open Access Policy for Scholarly Writing
SUN IR Guide
Open Access 20913 – a Year of Gaining Momentum
Arguments over Open Access
Open Educational Resources:
180 MOOCS To Start the New Year
Conference Alerts:
IFLA WLIC Conference
16-22 August 2014, Lyon, France
International Symposium on Philosophy of Library and Information Science
Ethics: Theory and Practice
3-5 September 3-5, Kastamonu, Turkey
International Educational Technology Conference (IETC 2014)
3-5 September 2014 – Chicago, USA

Denise Nicholson (Mrs)
Scholarly Communications Librarian
Scholarly Communications & Copyright Services Office
University of the Witwatersrand, Johannesburg
The Library, Private Bag X1, WITS, 2050, South Africa
Tel. No. + 27 11 717-1929 : Fax No. + 27 11 717-1946
Email Fax 0867653377

FREE EIFL-LICENSING WEBINAR


When?
Thursday 23rd January 2014, 10:00 GMT/11:00 CET

What will the webinar cover?
EIFL legal consultant Emanuella Giavarra will provide an overview of how the new licence for perpetual access to e-books works, plus a detailed examination of key clauses.
She will also highlight the differences between this new licence and the EIFL model licence for datasets and e-book subscriptions.
Following the presentation, Emanuella will be available to answer questions.
Who should attend?
Librarians in EIFL-partner countries.

Find out more
Full details about the webinar are available at www.eifl.net/events/webinar-new-eifl-model-licence-e-book-purchases

Places are limited so register now!
Please email rebecca.neilson [at] eifl.net with the following details.
Your name:
Your job title:
Your institution:
Your country:
Is your institution a member of an EIFL-partner consortium?

As EIFL runs webinars on a regular basis, please state the workshop title ("New EIFL model licence for e-book purchases”) in your email.

Priority will be given to librarians from EIFL-partner countries.

Did you miss the first two webinars in the series?  
If so, information and recordings of the sessions are available:

3 ianuarie 2014

DONAŢIE PENTRU BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ „ANDREI LUPAN” A AȘM


La sfîrşitul anului 2013 dl Alexandru Donos, care a activat timp de 46 de ani (1960-2006) la publicaţiile „Cultura Moldovei”; „Cultura”; „Literatura și arta” acum în vîrstă de 83 de ani, a hotarât să ofere o donaţie bibliotecii noastre, aducînd un set de 68 de reviste apărute la Bucureşti şi la Cluj (Romania cu peste 50 de ani în urmă). Este vorba de revista „Limba romană” şi revista „Studii şi cercetari lingvistice”, editate în anii 1957-1962.
De altfel, în fondul Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a AȘM nu dispunem de revistele din aceşti ani. Fiind pe atunci student la Universitatea de Stat din Chişinău, Alexandru Donos a avut îndrăzneala să le aboneze şi să le păstreze timp de aproape o jumătate de secol. Ambele reviste le primea ridicându-le la oficiile poştale Nr. 3, acesta având adresa post restant (Двостребования în limba oficială atunci) - adresa tipărită pe pagina a patra a copertei fiecărui număr, practică utilizată în acea vreme cu periodicele sosite de peste hotare.
Administrația Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a AȘM exprimă sincere mulțumiri dlui Alexandru Donos pentru acest act de caritate, prin care dumnealui a completat un spaţiu, rămas până în prezent alb, de pe rafturile publicaţiilor periodice de specialitate.

Cu alese considerații:
Administrația Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” a AȘM