25 februarie 2013

CRITICA LITERARĂ BASARABEANĂ

CRITICA LITERARĂ ROMÂNĂ

Antologie de critică literară românească - Vol. II
Cinci prozatori in cinci feluri de lectură: Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Hortensi Papandat-Bengescu, Camil Petrescu, Matei Caragiale
Comentarii literare video
Critica literară românească - sec. XX
Critica literară şi critica socială
De la romantism la şcoala critică
Evolutia criticii literare
Istoria literaturii române
Istoria literaturii române contemporane, Eugen Lovinescu
Literatura română - critică literară
Poezia preromantică
Revista Apostrof
Revista Convorbiri literare
Revista Dacia Literară - România
Revista Luceafărul de dimineaţă
Revista Orizont
Revista Ramuri
Revista România literară
Revista Steaua
Revista Viaţa românească
Revista Tribuna
Uniunea scriitorilor din Romania
Uniunea Scriitorilor din România - filialal Arad
Uniunea Scriitorilor din România - filiala Cluj
Uniunea Scriitorilor din România - filialal Piteşti
Uniunea Scriitorilor din România - filiala Sibiu
Viaţa poeziei româneşti


Critici literari români
 1.                Adrian Anghelescu (născut 1940)
 2. ·         Adrian Marino (1921-2005)
 3. ·         Adriana Babeți (născută 1949)
 4. ·         Al. Piru (1917 - 1999)
 5. ·         Alex Ștefănescu
 6. ·         Alexandru Călinescu (născut 1945)
 7. ·         Alexandru Ciorănescu (1911 - 1999)
 8. ·         Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855 - 1920)
 9. ·         Dan C. Mihăilescu (născut 1953)
 10. ·         Dan Grădinaru (n. 1951)
 11. ·         Dan Horia Mazilu (născut 1943)
 12. ·         Daniel Cristea-Enache (născut 1974)
 13. ·         Dimitrie Păcurariu (1925-2002)
 14. ·         Dimitrie S. Panaitescu-Perpessicius (1891 - 1971)
 15. ·         Șerban Cioculescu (1902 - 1988)
 16. ·         Eugen Lovinescu (1881 - 1946)
 17. ·         Eugen Negrici (născut 1941)
 18. ·         Eugen Simion (născut 1933)
 19. ·         Garabet Ibrăileanu (1871 - 1936)
 20. ·         George Călinescu (1889 - 1965)
 21. ·         Gheorghe Perian (născut 1944)
 22. ·         Ieronim Tataru (născut 1937)
 23. ·         Ioana Em. Petrescu (1941 - 1990)
 24. ·         Ioana Pârvulescu (născută 1960)
 25. ·         Ion Bogdan Lefter (născut 1957)
 26. ·         Ion Manolescu (născut 1968)
 27. ·         Ion Pop (născut 1941)
 28. ·         Ion Rotaru (1924 - 2006)
 29. ·         Ion Vartic (născut 1944)
 30. ·         Irina Petraș (născut 1947)
 31. ·         Iulian Băicuș (născut 1971)
 32. ·         Iulian Boldea (născut 1963)
 33. ·         Laura Pavel (născută 1968)
 34. ·         Laurențiu Ulici (1943 - 2000)
 35. ·         Liviu Papadima (născut 1957)
 36. ·         Liviu Petrescu (1941 - 1999)
 37. ·         Livius Ciocârlie (născut 1935)
 38. ·         Marian Popa (născut 1938)
 39. ·         Marian Popa (născut 1938)
 40. ·         Marin Mincu (născut 1944)
 41. ·         Matei Călinescu (1934 - 2009)
 42. ·         Mihaela Ursa (născută 1971)
 43. ·         Mircea A. Diaconu (născut 1963)
 44. ·         Mircea Anghelescu (născut 1941)
 45. ·         Mircea Iorgulescu (1943 - 2011)
 46. ·         Mircea Martin (născut 1940)
 47. ·         Mircea Mihăieș (născut 1954)
 48. ·         Mircea Muthu (născut 1944)
 49. ·         Mircea Vasilescu (născut 1960)
 50. ·         Mircea Zaciu (1928 - 2000)
 51. ·         Nicolae Cartojan (1883 - 1944)
 52. ·         Nicolae Steinhardt (1912 - 1989)
 53. ·         Olimpia Berca (născută 1933)
 54. ·         Ovid S. Crohmălniceanu (1921 - 2000)
 55. ·         Ovidiu Papadima (1909 - 1996)
 56. ·         Paul Cernat (născut 1972)
 57. ·         Paul Cornea (născut 1924)
 58. ·         Petru Poantă (născut 1947)
 59. ·         Pompiliu Constantinescu (1901 - 1946)
 60. ·         Radu G. Țeposu (1954 - 1999)
 61. ·         Sorin Alexandrescu (născut 1937)
 62. ·         Ștefan Cazimir (născut 1932)
 63. ·         Titu Maiorescu (1840 - 1917)
 64. ·         Toma Pavel (născut 1941)
 65. ·         Tudor Vianu (1897 - 1964)
 66. ·         Valeriu Cristea (1937 - 1999)
 67. ·         Virgil Nemoianu (născut 1940)
 68. ·         Vladimir Streinu (1902 - 1970)
 69. ·         Zigu Ornea (1930 - 2001)
 70. ·         Zoe Dumitrescu Bușulenga (1920 - 2006)


20 februarie 2013

GEOGRAFIE

BIOGRAFII

ISTORIE