23 aprilie 2013

Accesul Deschis la Informaţii - prioritate internaţională

În fiecare an, pe 23 aprilie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţii şi a Drepturilor de Autor. Aceasta este un eveniment organizat de UNESCO în scopul promovării lecturii, publicării şi a drepturilor de autor.

Biblioteca Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan" a AŞM vă propune o selecţie de publicaţii ce reflectă dreptul de autor şi drepturile conexe, oferite de ACCESS INFO.REVISTĂ BIBLIOGRAFICĂ ON-LINE 


Accesul la informaţie: pas cu pas Întrebări şi răspunsuri Ghid pentru toţi - http://www.acces-info.org.md/upload/toti.pdf
Achiziţiile publice: transparenţă sau opacitate?
Raport de monitorizare - http://www.acces-info.org.md/upload/akizitsii_ultima.pdf
Aplicarea Legii privind accesul la informație –
Dreptul la informaţie: pe hîrtie şi în realitate - http://www.acces-info.org.md/upload/acces_info_final.pdf
Dreptul tău: accesul la informaţie. Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale
Culegerea constituie o microenciclopedie care include prevederi din circa 400 de acte normative, naţionale şi internaţionale, din domeniul accesului la informaţie, acestea fiind actualizate în permanenţă în versiune elctronică în dependenţă de noile modificări şi completări legislative. Lucrarea cuprinde 30 de compartimente şi 3 anexe pentru documentare suplimentară. Culegerea vine să contribuie la eficientizarea procesului de implementare a liberului acces la informaţie, or, orice persoană trebuie să-şi ştie drepturile, iar orice funcţionar să-şi cunoască obligaţiile şi responsabilităţile. Informarea, cunoaşterea înseamnă descătuşare spirituală şi intelectuală, e calea spre realizarea celorlalte drepturi şi libertăţi ale omului.
Culegerea include acte normative (extrase), întrate în vigoare
pînă la 20 iunie 2006
Informarea activă a publicului Ghidul funcţionarului - http://www.acces-info.org.md/index.php?cid=165
O persoană activă este una bine informată Ghidul cetăţeanului – http://www.acces-info.org.md/upload/cetateni.pdf
Organizarea şi Desfăşurarea Întrunirilor
Participarea cetățeneasca  Cine? Ce? De ce? Când? Unde? Cum? Ghidul funcționarului –http://www.acces-info.org.md/upload/Participarea%20cetateneasca.%20Ghidul%20functionarului.pdf

Lectură plăcută!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu