24 februarie 2014

PER ASPERA AD ASTRA

Istoria este cea dintâi carte a unei naţii.
Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul.
Nicolae Bălcescu (1819–1852.)

IGOR CHIOSA, Biblioteca Ştiinţifică Centrală Andrei Lupan” a AŞM

La data de 14 februarie 2014 ora 11.00 în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale Andrei Lupan” a AŞM a avut loc un eveniment reprezentativ pentru comunitatea ştiinţifică din RM: lansarea volumului Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii, autor dr.,conf. univ. Liliana Rotaru.
Lansarea lucrării a fost onorată cu prezenţa unor personalităţi importante din mediul ştiinţific basarabean: viceministrul culturii, dr. conf. univ Igor Şarov,  secretarul ştiinţific general al AŞM, dr. hab Aurelia Hanganu, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. conf. univ Ion Gumenâi, şeful Departamentului de Istorie a Românilor, Universală şi Arheologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM, dr. hab. prof. univ. Ion Eremia, dr. hab. prof. univ. Valentin Tomuleţ, dr. conf. univ Dumitru Sârghi, dr. hab. Constantin Solomon, dr. conf. univ Tudor Candu, Stelian Culea, precum şi prieteni, colegi, absolvenţi şi studenţi ai Facultăţii de Istorie. Moderatorul evenimentului a fost decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Ion Gumenâi.
Domnul Ion Gumenâi a menţionat că autorul volumului, Liliana Rotaru este unul dintre cei mai buni tineri specialişti din Republica Moldova în studierea istoriei contemporane, în special în Istoria Asiei şi Africii, manifestându-se atât pe tărâmul ştiinţific, cât şi pe cel pedagogic, fiind îndrăgită de către studenţi şi colegi. Liliana Rotaru este de asemenea şi autorul mai multor suporturi de curs, fapt care a facilitat asimilarea unui subiect dificil şi slab studiat în spaţiul pruto-nistrean precum istoria continentului asiatic şi a celui african, a menţionat decanul.
La rândul său, viceministrul culturii Igor Şarov a reiterat faptul că lucrarea se încadrează  cronologic în prima parte a perioadei contemporane, o perioadă dificilă, marcată de schimbări majore în istoria continentelor abordate de către autor. Lucrarea dă dovadă de profesionalism şi exigenţă dusă la culme. I. Şarov de asemenea a opinat că volumul reprezintă o lucrare de popularizare a ştiinţei istorice printre studenţi, menţionând şi colaborarea fructuoasă dintre BSC “A. Lupan” şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM.
Secretarul ştiinţific general al AŞM, Aurelia Hanganu a subliniat că lucrarea reflectă profesionalismul şi tenacitatea autorului de care a dat dovadă atât în elaborarea preţiosului studiu, cât şi pe parcursul activităţii sale ştiinţifice. Afirmând convingător: să fie toți îndrăgostiți de cartea doamnei Liliana Rotaru ca de Ziua Îndrăgostiților și răspândită în comunitate asemeni poeziei lui Grigore Vieru.
Profesorul universitar Valentin Tomuleţ a ţinut un discurs înflăcărat, în care a consemnat personalitatea multilaterală a distinsei autoare, imparţialitatea de care a dat dovadă analizând şi comentând materialul documentar expus în volum, precum şi meritul de a fi tradus documentele incluse în studio, fapt care va permite cititorilor să pătrundă în esenţa materialului factologic prezentat.  
Cercetătorul Stelian Culea  de la UPS Ion Creangă” a specificat că volumul este rodul unei munci ştiinţifice serioase care vine să diminueze deficitul de literatură în limba română privind istoria Asiei şi Africii.
Alţi vorbitori la eveniment (T. Candu, D. Sârghi, C. Solomon ş.a.) de asemenea au reiterat faptul că lucrarea reprezintă o muncă ştiinţifică serioasă care vine să completeze lacunele din istoriografia basarabeană privind subiecte delicate, pe alocuri exotice, cum este istoria altor continente.
Studenţii au apreciat la justa valoare efortul depus de dr. conf. Liliana Rotaru de a le facilita accesul la cunoştinţe, autoarea oferindu-le un izvor istoric în limba maternă.
Profund emoţionată, Liliana Rotaru a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi în sală pentru cuvintele frumoase adresate şi susţinerea de care au dat dovadă pe parcursul timpului. Autoarea a menţionat că lucrarea reprezintă rodul unei munci asidue de mai bine de şase ani. O atenţie deosebită, a reiterat domnia sa, a fost acordată documentelor: analizei, traducerii ş.a. Doamna L. Rotaru a menţionat că motivul care a stat la baza elaborării unui studiu voluminos este dorinţa de a oferi studenţilor şi cercetătorilor un instrument ştiinţific serios în limba română, care să le faciliteze însuşirea obiectului de studiu Istoria Ţărilor Asiei şi Africii.
Reieşind din considerentul că majoritatea literaturii de specialitate disponibilă în bibliotecile din Basarabia este în limba rusă (moştenire sovietică), pe alocuri imparţială, prezentând punctul de vedere al regimului sovietic, purtând o încărcătură dogmatică vulgară, monografia  Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX: documente şi materiale cu note şi comentarii a Lilianei Rotaru se impune în faţa vechilor surse prin profesionalismul şi imparţialitatea autoarei, actualitatea şi veridicitatea informaţiilor, varietatea surselor bibliografice, lipsa oricărui tip de doctrină, analiza profundă a materialului factologic, precum şi multitudinea surselor documentare incluse în preţiosul volum.
Nu ne rămâne decât să mulţumim doamnei Liliana Rotaru pentru munca titanică depusă şi dârzenia de care a dat dovadă aventurându-se pe acest tărâm dur al ştiinţei. Pentru o personalitate cu profunde calităţi morale, precum este doamna profesoară L. Rotaru, cea mai bună recompensă pentru munca depusă poate să vină doar din partea studenţilor care trebuie să o bucure cu rezultate bune.
Sperăm că doamna Liliana Rotaru nu se va opri din escaladarea istoriografiei basarabene, în special, şi a celei româneşti, la general şi ne va bucura cu noi lucrări la fel de preţioase.

ÎI URĂM MULT SUCCES ŞI MARI REALIZĂRI!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu