24 iunie 2014

LISTA PUBLICAŢIILOR DIN DOMENIUL BIBLIOTECONOMIC PRIMITE ÎN ANUL 2013

 1. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / aut. - alcăt.: Ludmila Costin; red. şt.: Ludmila Corghenci. – Ch.: ABRM, 2012. – 68 p.
 2. BAZARD, Pierre. Cum vorbim despre cărţile pe care nu le–am citit / Pierre Bazard; trad. Valentina Chiriţa. – Iaşi: Polirom, 2008. – 238 p.
 3. Biblioteca şcolară - spaţiu ideal de formare şi comunicare: conf. nat. de informare şi documentare, Buzias, 18 noiem. 2011: ed. a 2–a / Univ. De Vest din Timişoara, Fac. De Ştiinţe Politice. – Timişoara: Ed. Universităţii de Vest, 2012. – 233 p.
 4. BUTUC, Liviu. Compendiu de biblioteconomie / Liviu Butuc. – Buzău: Aldin, 2011. – 465 p.
 5. Codex DIB la 1 octombrie 2007 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic; dir. publ.: Andrei Galben. – Ch.: ULIM, 2007. – 71 p.
 6.  KELLER, Alice. Reviste electronice: baze şi perspective / Alice Keller. – Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. – 324 p.
 7. Managementul informaţiei şi al documentelor / coord.: Doina Banciu. – Bucur.: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. – 216 p.
 8.  NEGRU, Nina. Timpul şi spaţiul lecturii în Republica Moldova: ancheta sociologică naţ. desfăşurată în 2008 în bibl. Publice din ep. Moldova / Nina Negru. – Ch.: „Cu drag” SRL, 2013.– 262 p.
 9.  Opera Bibliothecariorum. 1990–2007: publicaţiile ştiinţifice, profesionale şi literare ale bibliotecarilor din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” /  repertoriu întocm. de Ana Maria Capalneanu. – Cluj – Napoca: Agronaut, 2008. – 201 p.
 10.  RAŢĂ, Valeriu. Biblioteca Municipală: portret din profil cultural / Valeriu Raţă. – Ch.: Foxtrot, 2013. – 260 p.
 11. Библиотека М.В. Ломоносова: научное описание рукописей и печатных книг / ред. И.М. Беляева. – Москва: Изд–во Ломоносом, 2010. – 280 с.
 12. ЛЕОНОВ, Валерий. Библиотека Академии Наук: опыт биографии В. И. Леонов / Валерий Леонов. – Москва: Наука, 2013. – 200 с.
 13. ДЬЯЧЕНКО, Е.Д. Информационно–библиотечный совет РАН: 100 лет служения Академии Наук: 1991–2011 / Е.Д. Дьяченко. – С. – П: БАН, 2011. – 362 с.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu