25 iunie 2014

PREZENTARE DE CARTE - "REVISTE ELECTRONICE: BAZE ŞI PERSPECTIVE"

Biblioteca Științifică Centrală "Andrei Lupan" a AȘM 
vă oferă spre lectură o carte  științifică importantă: 

KELLER, Alice. Reviste electronice: baze și perspective. - Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. - 324 p.

Descriere: Publicaţia este ce-a de-a doua ediţie a lucrării "Reviste electronice: baze şi perspective", apărute la editura Argonaut sub semnătura Alice Keller. Beneficiind de o vastă experineţă în domeniul selecţiei, evaluării şi achiziţiei revistelor ştiinţifice, acumulate la Biblioteca ETH, Zürich, autoarea reuşeşte să realizeze o radiografie a mediilor electronice în contextul ştiinţelor şi cercetării, reunind în paginile lucrării sale ample informaţii despre revistele electronice, despre arhivarea acestora şi nu numai. 
Informaţia conţinută în volum este structurată prin intermediul a doisprezece capitole - Evoluţia actuală şi proiecte în domeniul revistelor, Consorţii de revistă, Arhivarea pe termen lung a acestora fiind doar câteva titluri care trezesc interesul. 

Cartea de faţă este parte a unei lucrări de doctorat susţinute la Universitatea  Humboldt din Berlin, completând cu noi informaţii prima ediţie a lucrării. Astfel actuala ediţie a fost îmbogăţită cu ultimele evoluţii în domeniul mediilor electronice pentru periodice şi cu proiecte de actualitate, fiind mai bine subliniate problemele utilizării revistelor electronice şi cele ale interpretării statisticilor de utilizare, consorţiile de cumpărare. 
Într-o perioadă în care revistele electronice au devenit un mediu obişnuit pentru toate bibliotecile ştiinţifice, după cum este subliniat de Wolfram Neubauer în cuvântul introductiv la cea de-a doua ediţie a publicaţiei, lucrarea "Reviste electronice: baze şi perspective" devine o importantă sursă de documentare pentru toti bibliotecarii şi cercetătorii interesaţi de înţelegerea fluxului de informaţii, fiind un important instrument de completare a fondurilor de literatură biblioteconomică din orice bibliotecă.


A elaborat:
Cristina CATEREV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu